Maand: november 2003

Nieuw minimumloon bouw Vanaf 01-11-03 geldt (ook voor Nederlandse bedrijven die in Duitsland (bouw)werkzaamheden uitvoeren) een nieuw minimum uurtarief: Oude deelstaten:             loongroep 1  € 10,36; loongroep 2  € 12,47 Nieuwe deelstaten:         loongroep 1  €   8,95; loongroep 2  €   9,65  Meer weten?: Neem dan contact op met de specialisten van ons kantoor.…

De fiscus en de bouwsector Zoals u weet, is in Duitsland voor bouw (gerelateerde) werkzaamheden de 15% voorheffingsregeling van toepassing. Elke opdrachtgever van een bedrijf uit de sector moet 15% van de betalingen inhouden en afdragen aan de fiscus. Dus: de “Bauherr” voor de aannemer, de aannemer voor de onderaannemer…

Verhoging accijns op tabak voor goede doelen De rokers gaan moeilijke tijden tegemoet. Een pakje sigaretten gaat tot eind 2004 in 3 stappen € 1,00 duurder worden. Hiermee worden het moederschapsverlof, vergoedingen rond de zwangerschap en de doorbetaling van salaris bij ziekte van een kind gefinancierd. Goede doelen allemaal. Dus,…

Wettelijke rente Heeft u een vordering op een particulier of een bedrijf en heeft u geen rentepercentage afgesproken? Dan geldt de wettelijke rente. Deze bedraagt vanaf 01-07-2003 6,22% bij particulieren en 9,22% bij vorderingen op bedrijven; oftewel 5% respectievelijk 8% boven de basisrente van de ECB. Voor de actuele basisrente…

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit najaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. De onderwerpen in de periode van 18 november 2003 tot en met 9 december 2003: 18-11-2003            Factureren met BTW, Ust of…

Kroniek Duitsland september-oktober 2003 zaterdag 27 september BEKENTENIS Bondskanselier Gerhard Schröder geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij het veranderen van de hervormingsplannen. Hij bestrijdt niet dat „momenteel de resultaten enigszins zijn achtergebleven”. TERUGTREDING Het hoofd van bestuur van Daimlerchrysler, Jürgen Schremp, legt zijn functie als commissaris van de…

“Deutsches Sprach…schweres Sprach…” Steeds vaker zien wij brieven van Nederlandse bedrijven die zogenaamd in het Duits zijn opgesteld. Zonder bijzondere kennis van de Nederlandse taal is de strekking echter vaak niet te begrijpen. Wellicht is een oplossing voor deze malaise het gebruik van een Duits woordenboek. Wat in Nederland de…

Bedrijfsmatige handel in onroerende zaken Wie binnen een periode van vijf jaar meer dan drie onroerende zaken verkoopt, handelt bedrijfsmatig; dit is de hoofdregel (Drei-Objekte-Grenze) die menig Nederlands belegger in Duitsland over het hoofd ziet. Het gevolg is dat o.a. “Gewerbesteuer” betaald dient te worden (± 15 % van de…

Verbazende ontwikkeling bouwkosten van nieuwe woningen Duitsland-Nederland Het prijsindexcijfer voor de Nederlandse bouw ligt in het tweede kwartaal 2003 op 153 (1995 = 100) bron: CBS. Het prijsindexcijfer voor de Duitse bouw ligt in het tweede kwartaal 2003 op 98,5 (1995= 100) bron: destatis. Terwijl de Nederlandse index dus met…

Recht op getuigschrift Volgens § 109 GewO bestaat er een recht op een schriftelijk getuigschrift. Hierin moeten tenminste de functie en de duur van het dienstverband zijn opgenomen “(einfaches Zeugnis)”. Maar de werknemer kan ook mededelingen omtrent zijn functioneren en zijn gedrag eisen “(qualifiziertes Zeugnis)”. Volgens § 109 lid 2…

Geen belastingvoordeel voor voetballers Borussia Dortmund meende het Ei van Columbus voor haar armlastige voetballers gevonden te hebben. Gezien de voetballers ´s avonds en in het weekeinde werken, had men via de media verkondigd in de toekomst gebruik te willen maken van belastingvoordelen bij nacht- en weekendwerk. Voor de verandering…

Meer weten over de Duitse taal? Welke woorden zijn in welke regio van Duitsland gebruikelijk? Bekijk het in de taalatlas van (Duitse) taal, uitgegeven door het “Forschungsinstitut für Deutsche Sprache” van de “Universität Marburg” onder: https://www.uni-marburg.de/fb09/dsa Een must voor een ieder die zich met de Duitse taal bezig houdt.

Wetten Hartz III en Hartz IV door de Bondsdag aangenomen Hartz III: de “Bundesanstalt für Arbeit” krijgt een nieuwe naam: “Bundesagentur für Arbeit” en moet daarmee een moderne en klantgeoriënteerde dienstverlener worden. Hartz IV: de Duitse WW en de sociale dienst-uitkeringen worden samengevoegd tot het nieuwe “Arbeitslosengeld II”. Doel: het…

Wachten op Godot! De Bondsdag heeft een besluit tot verlaging van de inkomstenbelasting genomen, variërend tussen 7,4 en 100% van de huidige belastingdruk. Hoe het e.e.a. uitpakt hangt af van de individuele “Steuerklasse”. Klik hier voor de voorbeelden  Enig probleem: de toestemming van de Bondsraad is vereist en aldaar hebben…

Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg) Invorderingskosten in Duitsland De advocatenkosten voor het incasseren van vorderingen zijn geregeld in de Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, afgekort de BRAGO. De toelichting op de BRAGO omvat zo’n 1500 bladzijden. De BRAGO is opgebouwd naar twee systemen: a.) het belang van de zaak b.) het aantal verrichte…