Maand: augustus 2010

Iedere maand publiceert de `Transport-Informations-Service´ een nieuwe foto omtrent vreemde en in de meeste gevallen slecht gezekerde lading. Kijk http://www.tis-gdv.de/voor de foto.

Wij ontvangen steeds vaker Duitstalige correspondentie die ons doet twijfelen aan de taalvaardigheid van Nederlanders. Waarschijnlijk ten onrechte omdat de persoon in kwestie gewoon de vertaalfunctie van Google heeft gebruikt en het resultaat kritiekloos heeft overgenomen. Wij doen voor u de proef op de som. ZUIDEN DUITSLAND LIJDT ONDER MUGGEN…

Bij aanvang van de kredietcrisis was het ook voor kredietverzekeraars even schrikken. Hoeveel en welke bedrijven zouden een dergelijke calamiteit niet kunnen overleven? Zoals eerder gememoreerd, heeft dit geresulteerd in een veel strakker beheer van kredietlimieten. Veel limieten werden ingetrokken en het maximale dekkingspercentage werd verlaagd naar 85%. Een aantal…

De omvang van grensoverschrijdende e-commerce-activiteiten is te verwaarlozen, laat de EU weten. Dit is logisch, als u leest wat de Duitse eCommerce-Verbindungsstelle (gefinancierd door de Duitse overheid) aan gouden tips geeft omtrent het kopen bij buitenlandse aanbieders. TIP: Indien u goederen bij een buitenlandse aanbieder wilt bestellen, die u cadeau…

Wie zijn iPhone in het holst van de nacht op stand-by heeft staan, is 24 uur per dag bereikbaar voor de baas. Werknemers die geacht worden op iedere e-mail onverwijld te reageren zijn continu in staat van paraatheid. En lopen zodoende gevaar werklust en motivatie erbij in te schieten. Deutsche…

De test vindt u hier.

Niemand neemt de verantwoordelijkheid voor de ramp tijdens de Loveparade. Moreel gezien is dit onaanvaardbaar, maar uit civielrechtelijk oogpunt toch wel begrijpelijk. Er dreigen namelijk schadeclaims ter hoogte van tientallen miljoenen euro i.v.m. claims omtrent uitvaartkosten, schadeclaims voor het uitkeren van weduwen- en weespensioenen, smartengeld, schadeclaims voor materiële schade van…

Er zijn Duitse (familie)bedrijven die door de eeuwen heen alle crises hebben overleefd. Sommige bedrijven zult u kennen, anderen niet. Het Handelsblatt heeft een mooie beeldreportage in haar online-uitgave.  Klik hier voor de beeldreportage.

Dat het buitengewoon goed gaat met de Duitse economie kon u al in de Nederlandse kranten lezen. Hier vindt u de grafieken om e.e.a. nader te bestuderen.

Bij een langer verblijf in Duitsland is het raadzaam, de planning van een nalatenschap met behulp van een jurist/specialist te maken – alleen al om onaangename verrassingen te voorkomen. In deel I van de serie Duits erf- en successierecht (JND, juli 2010) behandelden wij de wettelijke erfopvolging. In de hier…

Wat zijn de kenmerken van “frische Brötchen“? Deze vraag moet de Duitse rechter beantwoorden in het kader van een procedure die de Duitse bakkers tegen Aldi Süd hebben opgestart. De bakkers verwijten Aldi de consumenten te misleiden door te beweren verse broodjes in een soort bakautomaat te bakken. Deze automaten,…

Sinds juni 2010 is de nieuwe Vergabeordnung volledig van kracht. Voor Europese aanbestedingen zijn nu dwingend de bepalingen van de VOB/A, de VOL/A alsmede de VOF toe te passen. Voor openbare aanbestedingen, die in gang gezet zijn voor in werking treden van de nieuwe regeling, geldt het aanbestedingsrecht dat op…

Wij krijgen regelmatig de vraag of er geen standaard agentuurcontracten zijn. Ik vraag mij af hoe u de volgende punten, die beslist in een agentuurovereenkomst zuiver omschreven moeten worden, in een standaardcontract wilt plaatsen. 1. De afbakening van de agentuuropdracht a) producten, rayon en klantenkring Voor welke producten van uw…

Het zal u al opgevallen zijn – wij hebben onze dienstverlening uitgebreid met accountancy, fiscale advisering, administratieve dienstverlening en HRM advisering aan het Nederlandse bedrijfsleven met belangen in Duitsland. Daarbij zijn wij niet over een nacht ijs gegaan, maar hebben op ons gemak en heel consciëntieus gezocht naar geschikte adviseurs…