Categorie: Bankenrecht

De boete kan volgens het Duitse Zollverwaltungsgesetz oplopen tot 1 miljoen euro! Maar toch neemt het aantal Nederlandse cliënten uit de “particuliere geldtransportsector” dat met meer dan 10.000 euro aan contant geld de grens over gaat gestaag toe.   Uit intern onderzoek blijkt dat onze cliënten een duidelijke affiniteit met Zwitserland…

Wij hebben een duurzame bron van inkomsten die onuitputtelijk lijkt te zijn. Het afgeven van een Gewährleistungsbürgschaft (bankgarantie) door een Nederlandse bank die voldoet aan de eisen van de Duitse VOB. Door allerlei misverstanden tijdens de afhandeling wordt regelmatig van een (kostentechnisch) muisje een heuse olifant. Wat is het probleem:…

Uitleg kredietcrisis voor kinderen

Bouwrecht: wie kan de bankgarantie terugvorderen? Bij bouwprojecten is het gebruikelijk dat de opdrachtnemer een bankgarantie afgeeft opdat de opdrachtgever zeker weet dat de opdrachtnemer zijn verplichtingen ook na zal komen. Wij kennen in Duitsland o.a. de Vertragserfuellungsbuergschaft en de Gewaehrleistungs-buergschaft. Wie kan deze garantie terugvorderen als de garantieperiode is…

Bankgarantie (Gewaehrleistungsbuergschaft) niet altijd opeisbaar In veel resultaatsverbintenissen wordt overeengekomen dat de opdrachtnemer voor de garantieperiode een borgtocht stelt in contanten of middels een bankgarantie. Een dergelijke borgstelling relateert meestal aan “bereits fertig gestellte und ohne Beanstandungen und Auflagen abgenommene Leistung“. Over het algemeen voorziet de onderliggende overeenkomst in een…

De fiscus en de bouwsector Zoals u weet, is in Duitsland voor bouw (gerelateerde) werkzaamheden de 15% voorheffingsregeling van toepassing. Elke opdrachtgever van een bedrijf uit de sector moet 15% van de betalingen inhouden en afdragen aan de fiscus. Dus: de “Bauherr” voor de aannemer, de aannemer voor de onderaannemer…

Wettelijke rente Heeft u een vordering op een particulier of een bedrijf en heeft u geen rentepercentage afgesproken? Dan geldt de wettelijke rente. Deze bedraagt vanaf 01-07-2003 6,22% bij particulieren en 9,22% bij vorderingen op bedrijven; oftewel 5% respectievelijk 8% boven de basisrente van de ECB. Voor de actuele basisrente…

Schulden blijven schulden tot dat de laatste Euro is afbetaald De lage kredietrente maakt de aankoop van dure (onroerende) goederen schijnbaar aantrekkelijk. Echter, de inschatting dat een lage rente goedkope schulden betekent kan tot een boemerang worden. Als men het krediet namelijk met slechts 1% per jaar aflost zit men…

Bankkosten internationaal betalingsverkeer gaan per 01-07 omlaag. Vanaf 01-07-2003 mogen banken voor grensoverschreidende Euro-betalingen t/m 12.500,00 € geen hogere provisies meer berekenen dan voor overboekingen binnen Duitsland. (bron:FAZ)

Het Lastschriftverfahren… In onze laatste nieuwsbrief zijn wij ingegaan op het Lastschriftverfahren. Onze lezer, de heer Alphons Langenhoff, van de ABN AMRO Düsseldorf stuurde ons de volgende aan- en opmerkingen, waarvoor onze dank, waarin hij onze stellingen (terecht) relativeert. Beste Peter, Hartelijk dank voor de toezending van je nieuwsbrief. Een…