Categorie: Zakendoen in Duitsland

De huurovereenkomst voor bedrijfsruimte heeft betrekking op het verhuren van percelen, gebouwen of vertrekken en is van toepassing op alle overeenkomstige contracten voor gebouwen en vertrekken waar niet wordt gewoond, dus onder meer voor magazijnen, praktijkruimtes, horecagelegenheden, werkplaatsen enz. Ook een mondelinge huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is rechtsgeldig. Echter: voor huurcontracten…

Bernhard Wientjes bij de Duitsland-Borrel (21 september 2011) De Nederlandse welvaart heeft veel te maken met Duitsland, 132 miljard euro handelsvolume vormen hiervoor het beste bewijs, begon Bernhard Wientjes op 21 september j.l. zijn toespraak tijdens de “Duitsland-Borrel” van Anwaltskanzlei Strick. “Er is geen ander land in Europa dat zoveel…

Het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van werknemers is in Duitsland in de wet inzake de terbeschikkingstelling van werknemers (uitzendkrachten) geregeld (Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung, AÜG). In principe is voor het uitlenen van werknemers in Duitsland een vergunning nodig. Een uitzondering hierop vormt tot nu toe het concernintern ter…

In de loop van een kalenderjaar kan het gebeuren, dat voorbelastingbedragen van een niet in Duitsland gevestigde ondernemer al naar gelang zijn omzet in Duitsland op twee verschillende manieren kunnen worden teruggevorderd: enerzijds in het kader van een restitutiesysteem, het Vorsteuer-Vergütungsverfahren, anderszijds in het kader van de algemene omzetbelastingprocedure via…

Nederlandse touringcarbedrijven die personen in of door Duitsland vervoeren zijn in Duitsland omzetbelasting verschuldigd. Stel een Nederlands touringcarbedrijf krijgt van een particulier de opdracht in Hillegom 50 vakantiegangers op te pikken, om hen voor een weekje skipret en nachtvermaak naar St. Anton te brengen. Dat levert niet alleen centjes op,…

Dat een klant zijn rekeningen niet betaalt is vervelend. De mentaliteit dat in het vervolg degene die er werk van maakt, om deze vorderingen te innen, voor zijn werkzaamheden slechts betaald wordt als hij succes heeft, is pervers en nadelig voor de opdrachtgever. De incassant heeft namelijk plots een eigen…

AK Strick biedt praktische oplossingen voor Duitse personeelszaken zoals: • Salarisadministratie, • uitbetaling van lonen, • afdracht van sociale lasten en loonbelasting, • advies bij secundaire arbeidsvoorwaarden en • vraagstukken rond de auto van de zaak. Daarnaast kunnen onze arbeidsrechtadvocaten u van dienst zijn bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten t/m begeleiding bij ontslag. Voor onze…

Er zijn verschillende manieren om een vestiging in Duitsland op te richten: een nevenvestiging van de Nederlandse BV, een Duitse GmbH, een Duitse Gmbh & Co KG maar ook een OHG (VOF) of KG (CV) komen hiervoor in aanmerking. De verschillende mogelijkheden hebben verschillende juridische en fiscale consequenties. Het is…

Heden de volgende stelling: In economisch moeilijke tijden mogen bedrijven het salaris van hun werknemers inkorten. Ook dit is eerder een gerucht. Zelfs in tijden van zware economische recessie kunnen werkgevers niet zomaar op de salarissen bezuinigen. Weliswaar bestaan er een aantal wettelijke mogelijkheden, waardoor een werkgever in het uiterste…

Als men als inwoner van Nederland een wettelijk pensioen uit Duitsland ontvangt zoals: • ouderdomspensioen / Altersrente, • arbeidsongeschiktheidsuitkering / Erwerbsminderungsrente of • nabestaandenpensioen / Witwenrente, Witwerrente, Waisenrente is men m.b.t. dit pensioen sinds 2005 in Duitsland belastingplichtig. Dit betekent tevens dat jaarlijks een Duitse belastingaangifte moet worden ingevuld en belasting moet worden…

1. Voor de consument betekent dit: de energieprijzen stijgen, de wettelijke depositogarantie voor spaartegoeden gaat omhoog van € 50.000 naar € 100.000,  de tarieven voor geldautomaten worden transparanter en met ingang van 20 januari gelden nieuwe regels voor de levensmiddelenetikettering. Details. 2. Voor de automobilist betekent dit: winterbanden zijn verplicht tijdens winterse…