Maand: juli 2000

Verlengd Eigendomsvoorbehoud in Duitsland.   Het eigendomsvoorbehoud kent in Duitsland voor leveranciers een grotere zekerheid dan in Nederland. In tegenstelling tot de Nederlandse situatie, één vorm van eigendomsvoorbehoud, kent men in Duitsland drie vormen:   –          “Gewoon” eigendomsvoorbehoud. Deze is vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Dit voorbehoud geldt alleen voor…

Lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland In de periode september t/m december zullen advocaten van ons kantoor een bijdrage leveren aan de volgende juridische gerelateerde lezingen en workshop aan de Nederlandse Duitse Businessacademie: Lezing             07.09.2000            Vestiging in Duitsland Lezing             28.09.2000      Duitse arbeids(rechtelijke) verhoudingen Lezing             05.10.2000            Handelsagenten…

Een Duitse domeinnaam – bescherm uw merknaam In de vorige nieuwsbrief hebben wij het verkrijgen van een Duits internetadres door een Nederlands bedrijf aangestipt. Hierop hebben een aantal bedrijven gereageerd, vandaar dat wij in deze nieuwsbrief opnieuw aandacht schenken aan deze problematiek. Zoals aangegeven is het hebben van een vestigingsadres…

Verlengd Eigendomsvoorbehoud in Duitsland Het eigendomsvoorbehoud kent in Duitsland voor leveranciers een grotere zekerheid dan in Nederland. In tegenstelling tot de Nederlandse situatie, één vorm van eigendomsvoorbehoud, kent men in Duitsland drie vormen:  “Gewoon” eigendomsvoorbehoud. Deze is vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Dit voorbehoud geldt alleen voor goederen die volgens…

Sluit uw Duitse handelsagent zelfstandig contracten af? Handelsagenten spelen in het Duitse zakenleven een grote rol. Naar schatting 40 tot 60% van alle verhandelde goederen wordt via handelsagenten omgezet. Vandaar dat veel Nederlandse bedrijven de Duitse markt met een Duitse handelsagent bewerken. In een groot aantal gevallen wordt afgesproken dat…

Afkortingen van rechtspersonen in Duitsland Een veel gestelde vraag is “Waar staat de afkorting GmbH voor?” Vandaar dat wij onderstaand een kort overzicht van mogelijke rechtsvormen incl. afkorting presenteren:  – e.Kfm. | Einzelfirma door eingetragene Kaufmann | vergelijkbaar met Nederlandse eenmanszaak – OHG | Offene Handelsgesellschaft | vergelijkbaar met Nederlandse…

Ontslag tijdens ziekte mogelijk In tegenstelling tot de regels van het Nederlandse recht kan in Duitsland een medewerker in principe tijdens ziekte worden ontslagen (gekündigt). Uitzondering op deze hoofdregel vormen zwaar gehandicapten (voor meer dan 50% afgekeurd), voor deze groep dient een ontslagvergunning te worden aangevraagd.