Maand: februari 2009

Het nieuwe Duitse Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts is door de bondsraad aanvaard. Hiermede gelden in de toekomst o.a. de volgende regelingen: a) MKB-clausule: opdrachten worden in beginsel geknipt in Fach- und Teillose b) Selectiecriteria: naast de criteria van vakkunde, prestatievermogen en betrouwbaarheid wordt in de toekomst ook gekeken naar…

Dat bij beëindiging van een agentuurovereenkomst een goodwill-vergoeding dient te worden betaald, wist u. Dat ook distributeurs (Vertragshändler) hiervoor in aanmerking kunnen komen als Duits recht van toepassing is, wordt echter vaak vergeten. Voor het laatste is noodzakelijk dat er niet slechts sprake is van een koper-verkoper-relatie, waarin de Vertragshändler…

Alle informatie over kansen en bedreigingen vindt u in onze uitgebreid rubriek Incasso in Duitsland. Voor meer informatie klik hier.

Als Duits advocatenkantoor werken wij uitsluitend voor Nederlandse bedrijven met belangen in Duitsland. Het belang van ons kantoor gaat er dus naar uit dat Nederlandse ondernemers comfortabel in Duitsland zaken kunnen doen. Wat het juridische en fiscale kader betreft, hebben wij alle expertise zelf in huis. Er zijn echter ook…

De crisis op de internationale financiële markten heeft in Nederland gevolgen voor de reële economie veroorzaakt, en wel zo snel dat veel bedrijven reeds eind vorig jaar werden geconfronteerd met een acute teruggang van de navraag. Om te voorkomen dat deze bedrijven onder druk van een recessie ertoe overgaan, personeel…

Een kat in het nauw maakt rare sprongen, en in tijden van onzekerheid is het niet uitgesloten dat de mores nog verder vervallen. De kans is dan ook groot dat bedrijven steeds minder waarde hechten aan het Intellectuele Eigendom van een ander, als men door schending ervan een voordeel voor…

Handelsagenten hebben regelmatig rechtstreeks contact met uw klant en zijn ook vaak in diens regio gevestigd. Komt het tot storingen in het betalingsgedrag, dan is het voor de agent een kleine moeite om naar de klant toe te rijden en polshoogte te nemen. Beter dan het sturen van aanmaningen en…

Als in economisch barre tijden bezuinigingsmaatregelen noch werktijdverkorting de gewenste resultaten opleveren, kunt u als ondernemer in Duitsland werknemers om bedrijfseconomische redenen opzeggen. Wel gelden hiervoor duidelijk omlijnde regels; omzetvermindering of verlies alléén rechtvaardigen nog geen ontslag om bedrijfseconomische redenen. De rechtspraak oordeelt dat aan de volgende voorwaarden dient te…

Steeds vaker annuleren klanten orders met als argument: “de kredietcrisis”. Enerzijds getuigt het van stijl om je onvermogen vroegtijdig aan te geven, anderzijds heeft u natuurlijk kosten gemaakt en ontgaat u de winst uit deze transactie. Wat zijn uw rechten? Pacta sunt servanda oftewel afspraken moet je nakomen is het…