Categorie: Kredit verzekering

Veel Duitse bedrijven schromen grensoverschrijdend zaken te doen. 29% van de door de Duitse overkoepelende Kamer van Koophandel ondervraagde mkb-ondernemers noemen rechtsonzekerheid als hoofdargument om niet grensoverschrijdend zaken te doen. Ook speelt de angst om wellicht in een ander land voor de rechter te worden gesleept een grote rol. Het…

Bij aanvang van de kredietcrisis was het ook voor kredietverzekeraars even schrikken. Hoeveel en welke bedrijven zouden een dergelijke calamiteit niet kunnen overleven? Zoals eerder gememoreerd, heeft dit geresulteerd in een veel strakker beheer van kredietlimieten. Veel limieten werden ingetrokken en het maximale dekkingspercentage werd verlaagd naar 85%. Een aantal…

De laatste tijd is er (terecht) veel ophef geweest over beloning van tussenpersonen. Voor het simpelweg doorleiden van een aanvraagformulier kan bij sommige verzekeringsvormen jarenlang provisie worden geïncasseerd door een intermediair. Eenvoudige vormen van met name particuliere verzekering worden daarom in toenemende mate rechtstreeks bij een verzekeraar gesloten, al dan…

Bij kredietverzekering op basis van de omzet op rekening wordt meestal gedacht aan het risico dat een factuur niet zal worden betaald, omdat de afnemer in financiële problemen komt. Grotendeels is dit correct, maar kredietverzekering kan verder gaan dan alleen maar het afdekken van het betalingsrisico op verzonden facturen. Wanneer…

In veel kredietverzekeringspolissen vindt men de voorwaarde dat de leverancier verplicht is, een (verlengd) eigendomsvoorbehoud met zijn afnemers overeen te komen. De reden is duidelijk. Kom je geen eigendomsvoorbehoud overeen, gaat het eigendom bij de levering van goederen over op de afnemer, los van de vraag of deze de nota(s)…

Als Duits advocatenkantoor werken wij uitsluitend voor Nederlandse bedrijven met belangen in Duitsland. Het belang van ons kantoor gaat er dus naar uit dat Nederlandse ondernemers comfortabel in Duitsland zaken kunnen doen. Wat het juridische en fiscale kader betreft, hebben wij alle expertise zelf in huis. Er zijn echter ook…