Categorie: Veranderingen 2003

Nieuwe wettelijke regelingen per 01-01-03 Arbeidsmarkt a) Werknemer moet opzegging arbeidsovereenkomst onmiddellijk bij het “Arbeitsamt” melden. Om de tijd tussen opzegging en begin van de werkloosheid optimaal voor bemiddeling c.q. kwalificatie te kunnen gebruiken, zijn werknemers vanaf 01-07 verplicht zich bij ontslag onmiddellijk als werkzoekende bij het “Arbeidsamt” te melden.…

Nieuwe belastingen 2003 Wij hebben een groot aantal vragen ontvangen m.b.t. veranderingen in het Duitse belastingstelsel 2003. Blijkbaar was het niet bij iedereen duidelijk dat wij reeds in onze laatste nieuwsbrief een uitvoerig schema hadden opgenomen. Vandaar: Inkomstenbelasting 2003:                    Klik hier Vennootschapbelasting 2003:             Klik hier Omzetbelasting 2003:                            Klik hier