Categorie: Uitvoering van projecten

Duitsland wordt alsmaar groener. Terwijl in Nederland net als in Frankrijk onwrikbaar wordt vastgehouden aan de kernenergie en de Duitse stroomgigant RWE zelfs met 30 procent deel wil hebben in de Nederlandse kerncentrale Borssele, heeft de regering Merkel besloten, tot 2022 alle kerncentrales te sluiten. Sinds de explosie in de…

Een oplevering is ook in Duitsland meer dan een plechtige sleuteloverdracht of een feestelijke ingebruikname van een gebouw. Met de formele oplevering begint namelijk de garantietermijn. Indien binnen deze periode gebreken zichtbaar worden, hebben opdrachtnemers het recht op verbetering achteraf. De opdrachtgever moet het mankement aantonen en van de aannemer…

In toenemende mate zien wij in technische contracten met Duitse industriebedrijven clausules omtrent fictieve serieschadegevallen (Serienfehler). Zo wordt regelmatig overeengekomen dat er bij een foutenmarge van vijf procent van een partij of serie geleverde goederen sprake is van een seriefout. De serie bestaat dan uit vijf procent daadwerkelijk gebrekkige (onder)delen…

Als er haast is geboden, de feiten moeten worden geconstateerd en bewijsmateriaal dreigt verloren te gaan kennen wij in Duitsland het zogenaamde “selbständige Beweisverfahren”: een procedure, gericht op het constateren van feiten, die voornamelijk bij resultaats-verbintenissen zoals in de (machine- of installatie) bouwsector voorafgaande aan een gerechtelijke procedure wordt opgestart.…

Sinds juni 2010 is de nieuwe Vergabeordnung volledig van kracht. Voor Europese aanbestedingen zijn nu dwingend de bepalingen van de VOB/A, de VOL/A alsmede de VOF toe te passen. Voor openbare aanbestedingen, die in gang gezet zijn voor in werking treden van de nieuwe regeling, geldt het aanbestedingsrecht dat op…

Casus: Voor de bouw van een technische installatie geeft de opdrachtgever een opdracht aan een bedrijf om bouwelementen te vervaardigen. Onderdeel van de opdracht zijn ook de bouwkundige berekeningen. Nadat de elementen zijn ingebouwd blijken deze niet aan de specificatie te voldoen. De opdrachtgever meldt de gebreken aan de opdrachtnemer.…

Het zal je maar gebeuren. Je wint een openbare aanbesteding en ontvangt de schriftelijke bevestiging van de aanbestedende instantie. Natuurlijk ga je de bevestigingsbrief niet meer woord voor woord doorlezen en zo valt het dan ook niet op dat er plotseling sprake is van een absolute Vergütungsobergrenze. Ter hoogte van…

De Deutsche Bahn AG heeft haar prekwalificatiesysteem per 01.10.2009 nu ook voor het segment “konstruktiver Ingenieurbau” voor verplicht verklaard. Dit betekent dat alleen nog bedrijven die pregekwalificeerd zijn door DB worden gevraagd een offerte af te geven. Ook bij openbare aanbestedingen is prekwalificatie een absolute must. Deutsche Bahn AG verstrekt…

Zoals u weet zijn de aannemers in Duitsland aansprakelijk voor de afdracht van de sociale lasten door hun onderaannemers. De controle hierop vergde nogal de nodige inspanningen door het feit dat men voor elke onderaannemer regelmatig een Unbedenklichkeitsbescheinigung bei de Krankenkasse moest opvragen. Vanaf nu is het voldoende dat de…