Maand: september 2005

Wijn, voetbal en Nederlandse taal Witte wijn moet je uit grote glazen drinken en vooral niet uit ‘tumblers’ Omdat ik het verkeerde glas gebruikte, heb ik beide doelpunten van Nederland in de laatste interland tegen Duitsland ‘moeten’ missen. ‘Even bijvullen’ dacht ik, zowel bij het begin van de wedstrijd alsook…

Registratieplicht voor elektrische en elektronische producten vanaf 24-11-2005 Uiterlijk 23 november 2005 moet iedereen die elektrische of elektronische apparatuur op de Duitse markt brengt zijn geregistreerd bij de Stichting Elektro-Altgeräte-Register (EAR). Dit vloeit voort uit de omzetting van de Europese richtlijnen WEEE en RoHS. Vanaf 2006 zijn ook Nederlandse fabrikanten…

Nieuwe minimumlonen Duitse bouw Met ingang van 01-09-2005 is de nieuwe cao-minimumloon van toepassing. Dit minimumloon geldt ook voor Nederlandse bedrijven in de bouwsector die werknemers bij Duitse bouwplaatsen detacheren. loongroep 1: 10,20 euro                  loongroep 2: 12,30 euro bruto per uur bij detachering in de oude deelstaten loongroep 1: …

Checklist bedrijfsovername (vervolg) Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg om een checklist te ontwikkelen, zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast…

Mislukte Ersatzvornahme in de bouw gaat ten laste oorspronkelijke opdrachtnemer Wij zien het vaak gebeuren dat een opdracht in de bouwsector niet volledig (naar wederzijdse tevredenheid) wordt afgehandeld. De redenen zijn veelvuldig, maar vaak is de Nederlandse aannemer het zeuren van de opdrachtgever over beweerde gebreken, gepaard met het niet…

Zomaar even in Duitsland werken…dat kan niet!!! -deel VII- (Minister Eichel kondigt nog strengere controles aan) Gevolgen Is er sprake van een fiscale vaste inrichting dan heeft dit de nodige consequenties. a) u moet over uw winst in Duitsland vennootschapsbelasting     betalen (25% vpb valt mee) b) u moet in…

Het registreren van een merk in Duitsland II Heeft u een product of dienst met commerciële capaciteiten en wilt u op de Duitse markt (duurzaam) succesvol zijn, dan is het zaak uw merk te beschermen. In deze aflevering over het Duitse merkenrecht zullen wij het hebben over de Anmelder: De…

Contract voor handelsagenten Het gebeurde vorige week weer eens. Een Nederlandse exporteur aan de telefoon die vraagt of wij niet een standaard agentuurovereenkomst hebben die wij ter beschikking willen stellen. Het antwoord in dit soort gevallen is vrij simpel. Een agentuurovereenkomst is net zo standaard als het hele leven. Wat…

Toelichting Duitse AOW van “A t/m Z” Kennis van het Duitse sociale stelsel is van belang voor ieder ondernemer met personeel in Duitsland. Vandaar dat wij het systeem van de Duitse Rentenversicherung van A-Z in een (nieuwe) reeks gaan toelichten. De reeks is gebaseerd op informatie van de bondsregering. De…

Amtsniederlegung van een GmbH – Geschaeftsfuehrer Wil een directeur van een Duitse GmbH zijn ambt neerleggen, rijst de vraag tegenover welk orgaan van de vennootschap hij dit moet verklaren. Volgens het OLG Duesseldorf moet e.e.a geschieden tegenover hetzelfde orgaan dat ook de benoeming heeft uitgesproken. Dit zal over het algemeen…

Wie kan Geschäftsführer zijn Regelmatig ontvangen wij de vraag of het mogelijk is dat een Nederlands BV directie voert over een Duitse GmbH. Het antwoord is voor de verandering eens simpel. Noch een Nederlandse, noch een Duitse juridische persoon, maar ook geen personenvennootschap kan in Duitsland directie voeren over een…

‘Wc-slaap’ geen reden voor ontslag op staande voet Casus: Een medewerker is sinds 18 jaar in dienst van een bedrijf. Hij functioneert al die jaren naar tevredenheid van de werkgever. Tijdens een controlegang ontdekt de (tachtigjarige) directeur rond 13.45 uur dat een medewerker op de wc zit. Hij kijkt onder…