Maand: augustus 2009

In de Juridische Nieuwsbrief van juli 2009 heeft u kunnen lezen dat in het kader van kredietverzekering ook steun aan de debiteur kan worden verleend. Naar aanleiding van de reacties op dit artikel gaan wij hier nog even wat verder door op deze materie. Als gevolg van de kredietcrisis zijn…

Het voeren van een Duitse salarisadministratie met al z´n wisselende parameters is een vak apart en het spreekt voor zich dat je deze werkzaamheden als Nederlander aan (Duitse) specialisten overlaat. Ogenschijnlijk simpel is echter het uitbetalen van salaris en de pünktliche afdracht van premies en loonbelasting aan de bevoegde instanties.…

De Duitse vastgoedmarkt geldt als de meest stabiele onder de Europese markten en daarom investeren Nederlandse vastgoedondernemers ook in crisistijden als deze in Duitsland. Aan attractieve locaties en schitterende percelen is hier waarlijk geen gebrek. Maar 4,8 miljoen euro voor een 73 jaar oude nietige stulp op het eiland Sylt?…

Dat er een groot verschil is tussen wens en werkelijkheid is een wijsheid als een koe. Met name als het gaat om de “Listung” bij het Duitse grootbedrijf vergeet menige Nederlandse ondernemer echter snel elke voorzichtigheid. Om op de lijst van erkende leveranciers te komen is men gaarne bereid een…

De economische crisis treft in Duitsland ook ’s wereld oudste beroep op harde wijze. In tijden waarin zelfs de meest potente industrieën met stimulerende middelen overeind gehouden moeten worden, adverteren in Berlijn, Hamburg en andere Duitse steden bordeelexploitanten met dumpingtarieven, om klanten ook in barre tijden als deze hun huis…

Het Duitse arbeidsrecht kent in beginsel dezelfde uitgangspunten als het Nederlandse. Er zijn uiteraard ook afwijkingen te constateren. Een korte bloemlezing: proeftijd 6 maanden, minimum aantal vakantiedagen volgens het Bundesurlaubsgesetz, 6 weken doorbetaling van het salaris van de werknemer bij ziekte, opzegging van een arbeidsovereenkomst is ook tijdens ziekte mogelijk.…