Categorie: Directeuren

De Geschäftsführer van een Duitse GmbH is sinds de inwerkingtreding van de hernieuwde GmbH-wet (1 november 2008) verplicht erop toe te zien dat de bij het handelsregister gedeponeerde lijst van aandeelhouders correct is. In het “Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG)“ is vastgelegd dat in…

Casus: De directeur van een failliete Duitse GmbH woont in het buitenland. De curator eist een schadevergoeding vanwege “Geschäftsführerhaftung” (aansprakelijkheid van de directeur volgens de Duitse GmbH-wet) bij een Duitse rechtbank. De directeur voert het verweer dat de Duitse rechter op basis van de Europese normen niet bevoegd is, omdat…

Bij het oprichten van een Duitse BV gaat het om meer dan alleen de technische afhandeling van formaliteiten. In eerste instantie gaat het erom de bedrijfsstrategie m.b.t. de Duitse markt in een passende rechtsvorm te gieten. Voorts moet er duidelijkheid worden gecreëerd over de doelstelling. Gaat het om een handelsonderneming…

Wij richten per jaar een groot aantal Duitse vennootschappen voor het Nederlandse bedrijfsleven op en begeleiden deze door de jaren heen op juridisch en fiscaal gebied. Zodra echter een Duitser directeur wordt, raken wij de cliënten tijdelijk kwijt. Dat komt simpelweg vanwege het feit dat de Duitser ons (terecht) als…

Wij hebben er in het verleden al vaker voor gewaarschuwd. Een bedrijfszetel bij een medewerker, agent of zakenrelatie is verleidelijk goedkoop maar wel zo gevaarlijk. Een aantal gevallen uit de laatste maanden geeft aanleiding deze waarschuwing toch maar eens te herhalen. Wat is er aan de hand. Een Nederlands bedrijf…

Steeds meer Nederlandse bedrijven bewerken de Duitse markt via shop-in-shop systemen. Ogenschijnlijk een simpele manier van zakendoen in Duitsland, zonder in aanraking te komen met alle mogelijke beslommeringen die inherent zijn aan het bewerken van een buitenlandse markt. Met één contract liggen uw producten in alle filialen van een grote…

Sommige dingen zijn onverklaarbaar, zo ook de nieuwe rage bij Nederlandse bedrijven om aan een Duitse zakenrelatie een generale machtiging te verstrekken. Ik zelf heb een dergelijke machtiging de afgelopen 20 jaar misschien drie of vier keer gezien, dit jaar echter staat de teller al op 8 keer. Een Generalvollmacht…

Bij veel Nederlandse bedrijven met een Duitse dochteronderneming worden op het moment kritische analyses gemaakt, hoe men met deze (verliesgevende) dochter in de toekomst zal omgaan. Helaas beschikt men in Nederland slechts over rudimentaire gegevens over de Duitse dochter. Er zijn geen kopieën van de (arbeids-)overeenkomsten, huur- en leasingcontracten,   laat…