Maand: juli 2003

Waar gaat het geld naar toe? Elke begroting is een in getallen gegoten belofte van de politiek. De staat incasseert miljarden aan belastinggeld een geeft dit geld (en nog veel meer) ook weer uit. De uitgaven zeggen veel over de aard van een maatschappij en de politieke speerpunten. Voor Duitsland…

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst (deel VI) Tijdelijke arbeidsovereenkomst Op 31-12-2000 eindigde het zogenaamde Beschäftigungsförderungsgesetz met betrekking tot de regelingen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Sinds 01-01-2001 geldt het Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG). Volgens deze wet is de beperking van een arbeidsverhouding toelaatbaar indien daarvoor een zakelijk verantwoorde reden bestaat. De nieuwe wet…

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel X) Forumkeuze: procederen in Nederland of Duitsland? Soms is de crediteur echter gedwongen deze weg te bewandelen, namelijk als in het kader van de overeenkomst is vastgelegd dat de bevoegde rechter in Nederland gezeteld is. Dan moet in Nederland worden geprocedeerd. Het is daarom…

Kroniek Duitsland juni 2003 zondag 1 juni HERVORMINGEN 90 procent van de afgevaardigden heeft op een bijzonder partijcongres van de SPD in Berlijn met de door Bondskanselier Schröder voorgestelde “Agenda 2010” ingestemd. Deze voorziet in forse bezuinigingen in de sociale voorzieningen. maandag 2 juni LUCHTVAART Voor het symbolische bedrag van…

Voorspelling conjuncturele ontwikkeling buitengewoon positief De Duitse economie is volgens de onderzoekers van het Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung het dieptepunt gepasseerd. De conjunctuurindex steeg in juli verassend met 20.6 punten naar 41.9 punten. Analisten hadden rekening gehouden met een resultaat van 24.4 punten na 21.3 punten in juni. De index…

De moraal van de Duitsers Over Duitsers wordt vaak gezegd dat zij pünktlich, correct en vlijtig zijn. Ook dat alles naar Recht und Gesetz moet gaan is een van de clichés die men regelmatig tegenkomt. Een onderzoek van “Reader´s Digest” ruimt hiermee (gedeeltelijk) op. 71 % van alle Duitsers heeft…

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook het komende najaar zal de Nederlands Duitse Businessacademie u graag van dienst willen zijn met praktijkgerichte bijeenkomsten over het zakendoen met Duitsland. Gaarne willen wij uw aandacht vestigen op ons aanbod aan seminars en workshops in het jaar 2003. Klik hier voor het programma 2003…

Aantal bouwvergunningen stijgt spectaculair De lage rente maar ook de discussie omtrent de Eigenheimzulage hebben ervoor gezorgd dat in het eerste kwartaal 2003 het aantal bouwvergunningen voor woonhuizen in grote omvang is gestegen van 64.600 in 2002 naar 88.700 in 2003. Een stijging van 37,3% . Voor meer informatie over…

Opgefokte commercie Nederlandse scholen belemmert commercieel Nederland Het Nederlandse bedrijfsleven maakt zich zorgen over het feit dat steeds minder studenten de Duitse taal beheersen. Gevolg: de voor het Nederlandse bedrijfsleven belangrijke Duitse afzetmarkt kan niet meer adequaat worden bewerkt. Tot nu toe was de veronderstelling dat de belangstelling van studenten…

Werkgever moet werknemer op melding ontslag attenderen Vanaf 1 juli 2003 geldt dat de werknemer nadat hij zijn ontslag heeft ontvangen, zich binnen zeven dagen bij het Arbeitsamt moet melden. De werkgever moet de werknemer op deze verplichting (liefst schriftelijk) attenderen, anders maakt hij zich schadevergoedingsplichtig. Ook mag de werkgever…

Registratie binnen- en zeeschepen (nieuwe service Anwaltskanzlei Strick) Schepen worden bij het kantongerecht van de Heimathafen geregistreerd. Maar hoe vind ik het juiste kantongerecht, waar is de Heimathafen en hoe verkrijg ik inzage in het register. Vragen die menige crediteur tot (een lichte vorm van) waanzin kunnen drijven. Anwaltskanzlei Strick…

Anwaltskanzlei Strick in de media Regelmatig wordt Anwaltskanzlei Strick in de Nederlandse media genoemd. Onlangs is er artikel met als titel ” Juridische missers bij het zakendoen met Duitsland” verschenen, in het maandblad “Buitenlandse Markten”, een publicatie van de EVD. Klik hier voor het artikel