Maand: april 2001

Oprichting van bedrijven: Denk aan de Gewerbesteuer In Duitsland wordt de winst van veel ondernemingen lokaal belast volgens de zogenaamde Gewerbesteuer. Dit betekent dat steden en gemeenten in Duitsland verschillende tarieven hanteren (GewSt tarief ligt tussen de 16 en 20%). Bent u niet gebonden aan een bepaalde vestigingsplaats, informeer uzelf…

Arbeidsrecht: Recht op deeltijdwerk in Duitsland Volgens een nieuwe Duitse wet heeft een werknemer die langer dan 6 maanden bij een werkgever in dienst is recht op deeltijdwerk (Recht auf Teilzeitarbeit), tenzij bedrijfsomstandigheden e.e.a. onmogelijk maken. De verkorting van de werktijd begint op zijn vroegst drie maanden nadat de werknemer…

Verkeersrecht: Schmerzensgeld In het Duitse verkeersrecht geldt het principe, dat personen die door toedoen van anderen gewond raken recht hebben op smartegeld (Schmerzensgeld). Voorwaarde is wel dat de veroorzaker van het ongeval aanwijsbare schuld heeft aan het ongeval. Dit is bijv. het geval als iemand de regels van de Straßenverkehrsordnung…

Verkeersrecht: verlaging toegestane promillage De Duitse regering heeft besloten het maximaal toegestane alcoholpercentage per 1 april 2001 te verlagen naar 0.5 promille. Overtreders krijgen een geldboete van minimaal DM 500,00, een rijverbod (Fahrverbot) van één maand en vier punten in het Flensburger Verkehrszentralregister (zie eerdere nieuwsbrieven).

Lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland In de komende maanden zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande lezingen en workshops: * 3 april 2001 Duurzaam bouwen Euregio Solar Net i.s.m. Nedubex – Enschede Spreker: Peter Strick * 15 mei 2001 Uitvoeren van werken in Duitsland –…

Elektronische handtekeningen in Duitsland Naar verluidt, zal in de loop van april 2001 de nieuwe Signaturgesetz (https://de.wikipedia.org/wiki/Signaturgesetz_(Deutschland)) van kracht worden. In deze wet wordt de noodzakelijke beveiligingsinfrastruktuur voor elektronische handtekeningen geregeld, zodat deze handtekeningen gelijkgesteld kunnen worden met de schriftelijke handtekeningen. Duitsland behoort tot de eerste landen in Europa, die…