Maand: februari 2007

De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg) Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die” te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer ik regelmatig het genoegen heb om…

De “Strickvraag” (vraag 6) Natuurlijk kent u Duitsland als uw broekzak, want wie aan export doet, heeft zich goed voorbereid. Welnu, laat eens kijken wat u allemaal weet over het land waar bijna 25% van de totale Nederlandse export naar toe gaat. Voorlopig beperken wij ons tot Nordrhein Westfalen, een…

Payroll service door Anwaltskanzlei Strick: handleiding voor do-it-yourselfers (ook handig voor intelligente personeelsfunctionarissen) Dat ons kantoor voor Nederlandse en Belgische bedrijven de lonen, sociale lasten en loonbelasting berekent, (uit)betaalt en indien gewenst ook de vragen van de Duitse werknemers op deze gebieden beantwoordt, weet u al. Vooral de puenktliche betaling…

Wonderbaarlijk grensverkeer deel I: ongehuwd samenwonend Lia (55 jaar) wil samen met haar vriend – een leraar met VUT-uitkering – verhuizen van Nederland naar Duitsland. Lia werkt niet en ontvangt ook geen uitkering. Bij wonen in Duitsland is zij niet meer verplicht AOW-verzekerd. Dat probleem kan zij oplossen door een…

Registratie van een merk in Duitsland (vervolg) In de vorige uitgave zijn wij ingegaan op de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen als het BPMA de inschrijving weigert. Heden de inschrijving in het register, als aan alle vereisten is voldaan. Indien aan alle formele vereisten is voldaan en er geen sprake…

Handelsagenten: provisie na beëindiging van de overeenkomst Is de liefde eenmaal over tussen agent en principaal, dan heeft de laatste over het algemeen weinig zin meer om nog iets te betalen. De wet ziet dit echter anders. Na beëindiging van de overeenkomst heeft de agent recht op provisie over alle…

Incasso: wij kregen een koekje van eigen deeg De bedoeling was uiteraard u erop te attenderen wat debiteuren zo allemaal kunnen bedenken om een incasso op een blijkbaar redelijke manier te traineren. Het was uiteraard niet de bedoeling dat de lezers van onze nieuwsbrief deze vragen gebruiken om onze incassoafdeling…

Nederlandse busondernemer moet in Duitsland omzetbelasting betalen! Vervoert een Nederlandse busondernemer personen in of door Duitsland, dan is hij verplicht in Duitsland omzetbelasting te betalen. Daarbij speelt het geen rol of men Nederlandse en/of Duitse personen vervoert, de passagiers jongeren, volwassenen of senioren zijn of dat het gaat om een…

Actuele wetten en verordeningen De wetgevende instanties in Duitsland doen hun best om het leven van een mens of bedrijf in normen te vatten. De productie van de maand februari (en eerder) vindt u hier: klik hier  

Arbeidsrecht: opzegging arbeidsovereenkomst moet door bevoegd persoon Ongetwijfeld de zelfstandig bevoegde directeur; zijn directeuren volgens de statuten van de vennootschap uitsluitend gezamenlijk of tezamen met een procuratiehouder bevoegd, dan moet ook deze medebevoegde persoon ondertekenen. Onder bepaalde omstandigheden kan ook een personeelsfunctionaris bevoegd zijn. Wat is echter het geval als…

Rijden met een Duits kenteken Het rijden met een Duits kenteken lijkt eenvoudiger te worden op grond van een recente uitspraak van de rechtbank Arnhem. Maar let op, in deze casuspositie is onbetwist dat de auto nauwelijks in Nederland wordt gebruikt. Anders was de beslissing (wellicht) anders uitgevallen. Klik hier…

Duitse sollicitanten voor uw Nederlands bedrijf hebben recht op reiskostenvergoeding Duits personeel is welkom op de langzaam heetlopende Nederlandse arbeidsmarkt en wij zien dan ook regelmatig Nederlandse personeelsadvertenties in de Duitse dagbladen. Vaak zijn de advertenties weggegooid geld omdat het Duits dusdanig slecht is dat een serieuze kandidaat hierop niet…