Maand: februari 2006

Arbeidscontract eindigt niet “automatisch” met het bereiken van een bepaalde leeftijd Over de mogelijkheden tot tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst hebben wij u regelmatig geïnformeerd. Wat gebeurt echter als een arbeidsrelatie gewoon doorloopt en de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Eindigt de overeenkomst op dat moment automatisch of moet de…

Nieuwe maatregelen van de bondsregering De maatregelen van de nieuwe bondsregering die of met terugwerkende kracht of per 01-01-07 zullen worden ingevoerd, waarbij tijdens het wetgevingsproces nog e.e.a. kan veranderen (Genshagener Besluiten): a) Afschrijvingen Bedrijven kunnen in de jaren 2006 en 2007 bij investeringen in roerende goederen  degressief 30% van…

Registreren van een merk in Duitsland (aflevering V) In de vorige aflevering over het registreren van een merk hebben wij het over de omschrijving van het merk gehad. Deze editie behandelt de merkvormen die men kan registreren, zoals Wortmarken, Bildmarken, Wort-/Bildmarken, Dreidimensionale Marken, Hoermarken, Kennfadenmarken en sonstige Markenformen. Wortmarken zijn…

Het Duitse Reinheitsgebot en alles wat u over bier moet weten Wij drinken het regelmatig. Soms wat meer, soms wat minder, maar altijd zonder te beseffen dat bier – als het volgens het Duitse Reinheitsgebot is gebrouwen – een juridisch uiterst comlex onderwerp is. Het begint al bij de vraag:…

De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg) Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer daar ik regelmatig het genoegen heb…

Het ultieme wapen van de handelsagent Veel Nederlandse berdrijven bewerken de Duitse markt met handelsagenten. Het voordeel is duidelijk. Een handelsagent is een zelfstandige ondernemer en als principaal hoef je dus geen sociale lasten te betalen en evenmin voor de afdracht van sociale lasten zorg te dragen. Bovendien, en dat…

Minder omzet (geen) reden voor opzegging arbeidscontract Het gebeurt nogal eens dat een werknemer wordt ontslagen met het argument dat het bedrijf minder omzet realiseert dan verwacht en de productie derhalve moet worden verlaagd. Een werkgever kan weliswaar personeel ontslaan om zo de kosten te reduceren, maar in een dergelijk…

Als je niet weet wie je opdrachtgever is, wordt incasso moeilijk Het gebeurt vaker dan u denkt dat een leverancier niet weet wie zijn afnemer is. Het wordt helemaal verwarrend, als men de bedrijfsnaam verwart met de naam van een natuurlijke persoon. Een textielwinkel die de fantasienaam “Nullo Problemo” draagt,…