Maand: december 2004

Incasso van vorderingen in Duitsland Betaalt hij of betaalt hij niet…, is de vraag die menigeen bezighoudt. Het antwoord kent u pas als het rekeningbedrag is bijgeboekt. Menig Nederlandse ondernemer heeft de neiging om passief te wachten of de Duitse klant zijn verplichtingen nakomt. Er wordt een vriendelijke herinnering geschreven…

Vergoeding post-contractueel concurrentiebeding werknemer In het kader van een overeenkomst i.v.m. de beëindiging van een arbeidsverhouding trachten werkgever en werknemer alle wederzijdse aanspraken, bekend of onbekend, afsluitend te regelen. Vaak gebruikt men in Duitsland een formulering met de inhoud dat “saemtliche Ansprueche aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhaeltnisses mit Ausnahme…

Hartz IV: Huur 18 euro te hoog,…werklozen moet verhuizen (ook niet goed voor beleggers met woningen in regio´s met hoge werkloosheid!) Wij hadden al voorspeld dat het nieuwe Duitse systeem van sociale zekerheid voor de een of ander wrange gevolgen zou kunnen hebben. Zoals u weet, heeft iemand die langer…

Forse verlaging inkomstenbelasting (voor miljonairs) Per 01-01-2005 wordt het nieuwe sociale stelsel onder de naam Hartz IV ingevoerd (zie eerdere nieuwsbrieven). Tegelijkertijd dalen de tarieven van de Duitse inkomstenbelasting. Verdient u (zoals waarschijnlijk de gemiddelde lezer van onze nieuwsbrief) één miljoen euro per jaar, dan bespaart u ca. 30.000 euro.…

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (deel IX) Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt. Overeenstemming over de wezenlijke contractsbepalingen (zogenaamde essentialia negotia) a.) De overeenstemming tussen de partijen dient ten minste betrekking…

Blijft de Eigenheimzulage…of niet? Wat voor Nederlanders de hypotheekrenteaftrek is, is voor de Duitser de Eigenheimzulage. Weliswaar beduidend minder aantrekkelijk dan de Nederlandse regeling, maar toch niet te versmaden. Tot het jaar 2012 zou de bondsregering ca. 6 miljard euro kunnen besparen als deze toelage zou worden geschrapt. De bondsdag…

“Head of…, Vice President of General Manager” zijn gevaarlijke titels Steeds vaker zien wij visitekaartjes met Engelstalige titels die door “medewerkers” van een Duitse GmbH worden gebruikt. Op zich niets mis mee in een wereld van internationalisering. Echter, welke bevoegdheid duidt een dergelijke titel aan?. Het Duitse Wetboek van Koophandel…

Checklist bedrijfsovername (vervolg) Bij de overname van een Duits bedrijf moet in eerste instantie helderheid omtrent de algehele situatie van het bedrijf worden verkregen. Reden genoeg om een checklist te ontwikkelen, zodat men over een logisch toetsingskader beschikt. Wij hebben de checklist in de Duitse taal opgesteld, zodat u alvast…

Due diligence onroerend goed Al jaren begeleiden wij Nederlandse investeerders in Duits o.g. bij de juridische due diligence en het onderhandelen van de koopovereenkomst. Echter, de laatste maanden is een regelrechte stormloop naar Duitse winkelcentra, woonflats, hotels maar ook supermarkten losgebarsten. Daarbij valt op dat de Nederlandse belegger in eerste…

Want wie heeft, hem zal worden gegeven; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal van hem worden genomen (Evangelie van Markus – hoofdstuk 4) Passend voor de kersttijd is het zgn. Armutsbericht van de bondsregering vroegtijdig uitgelekt. Volgens weekblad “Der Spiegel” zien de cijfers er als volgt uit

Is “Yoghurtgums” een merk of een beschrijving van de inhoud? Deze vraag moest het Hof in Duesseldorf in hoger beroep beantwoorden. De firma Haribo was van mening dat de naam een omschrijving van de inhoud van het product zou zijn. De firma Katjes uit Emmerich echter ziet “Yoghurtgums” als merk.…

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. De ervaring leert, dat bij het zakendoen met Duitsland – onafhankelijk van de grootte van een bedrijf of de vooropleiding van…

Nieuwe wettelijke regelingen per december 2004 a) Vanaf 01-12-2004 dalen de kosten voor inschrijvingen in het      handelsregister. De kosten voor de inschrijving van een      eenmanszaak bedragen 50 Euro, van een GmbH 100 euro en van      een Aktiengesellschaft 240 euro. De kosten voor de inschrijving      van een…