Maand: juli 2001

Arbeidsongeschiktheid in Duitsland 44% lager dan in Nederland De inactieven/actieven ratio geeft de verhouding aan tussen het aantal arbeidsongeschikten en het aantal werkenden, in de leeftijdscategorie 15-64 jaar, in voltijdseenheden. Nederland                    13,2 Zweden                         11,7 Frankrijk                        10,0 Denemarken                  9,5 Verenigd Koningrijk      9,4 Duitsland                        7,4 Oostenrijk                      …

Wettelijke bepalingen m.b.t. werkgelegenheid voor gehandicapten aangescherpt In Duitsland zijn bedrijven met meer dan 20 werknemers in beginsel verplicht 5% van de arbeidsplaatsen met gehandicapten in te vullen. Wordt dit percentage niet gehaald, dient men een “Ausgleichabgabe” te betalen. Deze bedraagt per niet ingevulde arbeidsplaats: maandelijks 200 DM bij een…

Kinderbijslag wordt per 01-01-2002 verhoogd Voor het eerste en het tweede kind bedraagt het “Kindergeld” vanaf volgend jaar 300 mark per maand. Kindergeld wordt betaald voor alle kinderen tot het 18e levensjaar. Voor kinderen in opleiding t/m 27 jaar, voor kinderen zonder werk t/m het 21e levensjaar, voor gehandicapten die…

Links In het zakelijke leven kom je nogal regelmatig woorden tegen die door een ieder verschillend worden gebruikt. Deze spraakverwarring leidt onherroepelijk tot juridische problemen. De Nederlandsche Bank maakt een einde aan de verwarring op financieel gebied en geeft een toelichting op een groot aantal regelmatig voorkomende woorden:  http://www.dnb.nl/ Een…

Lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland Op onze website (http://www.strick.de) staat een overzicht (1992-2001) van lezingen en seminars waaraan advocaten van ons kantoor een bijdrage hebben geleverd. Dit najaar leveren medewerkers van ons kantoor een bijdrage aan onderstaande met een ster (*) aangegeven lezingen en workshops aan de Nederlandse…

Zes miljoen Duitsers kunnen hun rekeningen niet meer betalen! Meer dan 2,8 miljoen huishoudens, in totaal 6 miljoen mensen zijn volgens recent onderzoek van het Duitse “Familienministerium” insolvent. Het gaat vooral om kinderrijke families, alleenstaande ouderen, langdurig werklozen en starters. Door beslaglegging op het inkomen van debiteuren bestond tot nu…

Nederlands concurrentievermogen daalt Na het accoord van Wassenaar  in 1982 verbeterde het Nederlandse concurrentievermogen snel onder invloed van het loonmatigingsbeleid. Begin jaren negentig stagneerde deze ontwikkeling echter onder invloed van sterk oplopende binnenlandse loonkosten. Vanaf 1997 doet zich een verdere verslechtering voor ten opzichte van de Nederlandse concurrenten in het…

De Nederlandse en Duitse taal De Nederlandse taal heeft veel overeenkomsten met de Duitse taal, dit heeft tot gevolg dat er in beide talen een groot aantal begrippen bestaan die ofwel hetzelfde worden geschreven ofwel hetzelfde worden uitgesproken maar toch een volledig andere betekenis hebben. Hierdoor kan verwarring ontstaan. Natuurlijk…