Categorie: januari

Wie belt, wordt niet altijd afgeluisterd Het  Openbaar Ministerie mag telefoongesprekken alleen dan afluisteren, als er een verdacht op ernstige misdrijven bestaat. Bepaalde beroepsgroepen zoals advocaten in strafzaken, zielzorgers en volksvertegenwoordigers mogen niet afgeluisterd worden. Artsen, journalisten en de overige advocaten daarentegen wel, al moeten de autoriteiten hierbij enige gepastheid…

Pendlerpauschale (reiskostenforfait) Forensen kunnen reiskosten naar het werk nu toch weer voor afstanden beneden de 21 kilometer als aftrekbare Sonderausgabe aangeven. Weliswaar heeft de hoogste Duitse rechtbank hierin nog geen definitieve uitspraak gedaan. Maar de kans is groot dat de regeling van januari 2007 wordt opgeheven. Hierin werd vastgelegd, dat…

Pensioenverzekering blijft vrij van sociale lasten Werknemers die via hun bedrijf een pensioen opbouwen, kunnen dit ook in toekomst doen zonder dat belastingen of andere sociale lasten het bedrag verminderen. Eigenlijk had het kabinet gepland de maandelijkse betriebliche Altersvorsorge vanaf 2009 met bijdrages aan de Duitse AOW-, WW- en de…

Nieuwe wettelijke regelingen 2008 Het jaar 2007 was er in Duitsland een met een opwaartse trend, wat betreft 2008 voorzien sceptici een bescheiden groei. Desondanks of juist daarom hebben de wetgevende instanties voor mens en bedrijf ook dit jaar weer een aantal nieuwe regelingen bedacht die zich in ieders portemonnee…

Verkeersboetes stijgen Voor bumperklevers, snelheidsmaniakken en dronken bestuurders wordt autorijden vanaf mei een heel stuk duurder. Wie in de bebouwde kom 26 kilometer te hard rijdt en daarbij onvrijwillig filmacteur wordt, betaalt i.p.v. 60 euro voortaan 100 euro. Wie met meer dan 0,5 promille wordt aangehouden, betaalt 500 euro, in…

Verlenging WW-uitkering voor oudere werknemers Nog heeft de bondsdag de nieuwe wettelijke regeling niet besloten. Maar de partijen van de regeringscoalitie zijn het in principe met elkaar eens. Met terugwerkende kracht ontvangt een ontslagen werknemer die ouder is dan 50 jaar binnenkort voor de duur van 15 maanden Arbeitslosengeld I…

Postmonopolie passé De concurrenten van de Deutsche Post mogen voortaan brieven tot 50 gram bezorgen, het monopolie van het voormalige staatsbedrijf is beëindigd. Echter: de wetgever heeft een minimumloon voor briefbezorgers besloten, 9,80 in het westelijk deel van het land, 8 euro in de vijf nieuwe deelstaten. De particuliere postbezorgers…

Alimentatie begunstigt kinderen Het welzijn van kinderen staat voortaan centraal na een scheiding van ouders. Hierbij speelt geen rol of het gaat om kinderen uit een wettige dan wel onwettige verbintenis. Minderjarige kinderen komen volgens de nieuwe alimentatieregeling op de eerste plaats, pas daarna tellen de aanspraken van de gescheiden…

Milieuvignet in Duitse steden Automobilisten moeten vanaf 1 januari een milieuvignet hebben om de steden Berlijn, Hannover en Keulen binnen te mogen. Tien andere steden zullen in de loop van het jaar 2008 volgen. De regio Ruhrgebiet plant op het moment een zone van 50 bij 10 kilometer. De maatregel…

Belasting op biobrandstof stijgt De belasting op biodiesel stijgt van 9 naar 15 cent, die op plantenolie van 2 naar 10 cent. In plaats van een fiscale begunstiging van biobrandstof ziet de bondsregering meer in de verplichte bijmenging van biobrandstof in benzine en diesel. Tot 2010 moet dit aandeel van…

Schadeloosstelling na ongeval Wie in Duitsland is verzekerd en in Duitsland een ongeluk veroorzaakt, krijgt daar voortaan van zijn beperkte cascoverzekering een deel van de schade aan zijn eigen voertuig vergoed. Het toe te kennen bedrag volgt hierbij het aansprakelijkheidsprincipe: 50 procent schuld betekent 50 procent vergoeding.

Meer recht op consumenteninformatie De levensmiddelenbewaking in de Duitse deelstaten is verplicht, burgers over mogelijke gevaren voor de volksgezondheid, gevallen van bedorven vlees op de markt, misleiding of wetsovertredingen in te lichten.

Belastingen a) Vennootschapsbelasting daalt naar 15 procent De Körperschaftssteuer (vennootschapsbelasting) gaat omlaag en ligt nu bij 15 procent. Voor de totale belastingdruk moet men echter de Gewerbesteuer (gemeentelijke bedrijvenbelasting) erbij tellen. Als tegen financiering vervalt o.a de mogelijkheid van degressieve afschrijving en is de belastinggrondslag van de Gewerbesteuer gewijzigd. Laatste…

Rokers blijven op de stoep In Berlijn, Brandenburg, Hamburg, Sleeswijk-Holstein, Bremen, Saksen-Anhalt, Bayern en Noordrijn-Westfalen geldt vanaf dit jaar een rookverbod in alle openbare gebouwen, dus ook in restaurants en cafe`s. Noordrijn-Westfalen geeft kroegbazen nog een half jaar de tijd, om de nodige maatregelen te treffen. Uitzonderingen bestaan voor horecagelegenheiden…

Studiebeurs omhoog De studietoelage stijgt van 481 naar 521 euro per maand. Het vrijgestelde bedrag voor ouders wordt met acht procent verhoogd van 1.440 euro naar 1.555 euro. Deze regeling gaat in bij aanvang van het komende school- en studiejaar. Reeds vanaf januari kunnen ontvangers van een studietoelage met eigen…