Maand: mei 2003

Het absolute middelmaat helpt bij onderzoek marktkansen Duitsland is een groot land met veel regionale cultuur(verschillen). Sommige regio´s zijn rijker dan anderen maar ook de structuur van de bevolking en inkomens zijn nogal verschillend. Er is echter één plaats in Duitsland die het gemiddelde van Duitsland weerspiegelt: Zo- en zoveel…

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst (deel IV) Rechten van de ondernemingsraad Indien een ondernemingsraad (Betriebsrat) in het bedrijf bestaat, moet de ondernemingsraad gehoord worden voor het ontslag (§ 102 BetrVG), waarbij de werkgever echter niet afhankelijk is van toestemming van de ondernemingsraad. Alle relevante omstandigheden, zoals gegevens m.b.t. de arbeidsverhouding, sociale…

Bei uns ist alles größer! Städte Berlin                   3.388.000                    Amsterdam             731.000 Hamburg             1.726.000                    Rotterdam               592.000 München             1.227.000                    Den Haag                441.000 Köln                         967.000                    Utrecht                     233.000 Frankfurt a. M.        641.000                    Eindhoven               201.000 Essen                     591.000                    Tilburg                      193.000 Dortmund               589.000                    Groningen               173.000 Stuttgart                  587.000 Düsseldorf             570.000 Bremen                   540.000 Hannover                516.000 Duisburg                …

Kroniek Duitsland april 2003 dinsdag 1 april WETTEN Enkele veranderingen treden in werking. Bij „mini-jobs” stijgt de grondslag voor belasting en sociale premies naar 400 euro. Sportschutters kunnen pas vanaf 21 jaar en jagers vanaf 18 jaar een wapen kopen. Tabaksartikelen mogen niet worden verkocht aan personen onder de 16…

Creditmanagement Uit de media kon u opmaken dat sommige kredietverzekeraars de verzekeringslimieten m.b.t. Duitsland onder de loep nemen (en gedeeltelijk beperken). Frank Hauwert, directeur van de Fenedex wordt in dit verband door het Financieel Dagblad geciteerd met de uitspraak: “De paraplu wordt ingetrokken, terwijl het regent”. Beter kan men de…

De economische ontwikkelingen in Duitsland De economische ontwikkeling in Duitsland heeft zijn impact op uw marktstrategie en vaak op beslissingen die juridische consequenties hebben. Aan de hand van de 36 grafieken, die voor zich spreken, bent u binnen 5 minuten op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in Duitsland (bron:…

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel VIII) Tenuitvoerlegging van de executoriale titel Indien de procedure, hetzij via het ‘Mahnverfahren’, hetzij via een reguliere procedure, tot een executoriale titel heeft geleid, dient deze titel ook te worden omgezet in het treffen van executoriale maatregelen. Anders dan in Nederland voert een Duitse…

Teruggave bedrijfscomputer middels kort geding mogelijk In ontslagsituaties weigeren vrijgestelde werknemers vaak de laptop of een andere door het bedrijf ter beschikking gestelde computers voor afloop van de opzegtermijn aan de werkgever terug te geven. Het Arbeitsgericht Frankfurt vond de aanwezigheid van klantengegevens op de computer van de werknemer voldoende…

Het dieptepunt lijkt in zicht Tot nu toe waren wij enigszins pessimistisch wat de verdere ontwikkelingen in Duitsland betreft. Een bondsregering die niet regeerde (want regeren is vooruitzien, daaruit conclusies trekken en een toekomstgericht beleid uitstippelen), een bevolking bang voor elke verandering van de (sociale) status-quo en het bedrijfsleven op…

Verkeersovertredingen in Duitsland (deel IV) Vraag 11: Moet in een bepaalde vorm verzet worden aangetekend? Antwoord: Ja, het verzet moet ofwel schriftelijk worden ingediend, ofwel bij de instantie die het proces-verbaal heeft uitgevaardigd worden neergeschreven. Het verzet kan ook per fax worden ingediend. Vraag 12: Moet ik persoonlijk verzet aantekenen?…

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. De onderwerpen in de periode van 20 mei tot en met 24 juni 2003: 20-05-2003            Factureren met of zonder BTW 27-05-2003            Beëindiging…

Bedrijf moet reiskosten voor sollicitatiegesprek betalen Bedrijven moeten in beginsel de reiskosten voor een sollicitatiegesprek van de kandidaat betalen, oordeelt het Arbeitsgericht Frankfurt. Iets anders geldt alleen als de potentiële werkgever reeds bij de uitnodiging voor het gesprek erop gewezen heeft dat dergelijke kosten niet worden betaald. Gezien de geografische…

Vakantieregeling bij detachering naar bouwplaatsen in Duitsland De ULAK heeft een Nederlandstalige versie van de vakantiegeldregeling opgesteld. Omvang: 115 pagina s´. Meer weten: http://www.soka-bau.de/soka-bau_2011/desktop/de/SOKA-BAU/Aktuelles/

Overzicht geringfügige Beschäftigungsverhältnisse Vanaf 01-04-2003 gelden nieuwe regelingen m.b.t. de zogenoemde 325 € medewerkers.Wij hebben een overzicht voor uw (in de Duitse taal) samengesteld. Meer weten? Klik hier.