Maand: september 2006

Het registreren van een merk in Duitsland (aflevering XI) In de vorige aflevering zijn wij ingegaan op de (buitenlandse prioriteit). Deze editie behandelt de zgn. Ausstellungsprioritaet. Heeft de aanmelder onder het merk reeds goederen of diensten op een beurs of expositie getoond, dan kan hij de dag van de eerste…

Nieuw Duits btw-tarief per 01-01-2007 vergt nu al actie (herhaling) Voor iedereen met een GmbH in Duitsland een must In de vorige Juridische Nieuwsbrief Duitsland hebben wij reeds geschreven over de noodzaak om reeds nu op de btw wijziging per 01-01-2007 te anticiperen. Gezien het feit dat toen veel lezers…

Actuele wetten en verordeningen (nieuwe serie) De wetgevende instanties in Duitsland doen hun best om het leven van een mens of bedrijf in normen te vatten. De productie van de maand september (en eerder) vindt u hier: klik hier Voor alle nieuwe wetten en verordeningen van het jaar 2006: klik…

Arbeidsrecht: concurrentiebeding kost ook tijdens proeftijd geld Casus: de werkgever komt in het kader van een arbeidsovereenkomst met zijn nieuwe werknemer een concurrentiebeding overeen. Tijdens de proeftijd zegt de werkgever de overeenkomst op. De werknemer eist betaling van (een deel van) zijn salaris voor de duur van het concurrentiebeding. Terecht,…

Vennootschapsrecht: als de directeur (even) buiten spel is Veel Duitse dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven hebben maar één directeur. Dit is vooral het geval als de directeur-grootaandeelhouder van het Nederlandse moederbedrijf tevens directeur is van de GmbH. Omdat hij gewend is om als alleenheerser door het leven te gaan, duldt hij…

Huurrecht: teveel lawaai tijdens seks kan strafrechtelijk relevant zijn Stelt u zich eens voor dat u in een appartement met slecht geïsoleerde muren woont en de bovenbuurvrouw gebruikt haar appartement samen met collega´s als bordeel. De kantonrechter moest oordelen over een geval waarin 4 dames in een soort ploegendienst 24…

Nieuwe minimumlonen Duitse bouw Met ingang van 01-09-2006 is de nieuwe cao-minimumloon van toepassing. Dit minimumloon geldt ook voor Nederlandse bedrijven in de bouwsector die werknemers bij Duitse bouwplaatsen detacheren. loongroep 1: 10,30 euro                  loongroep 2: 12,40 euro bruto per uur bij detachering in de oude deelstaten loongroep 1: …

Engelstalige contracten moet je in Duitsland niet gebruiken Regelmatig worden wij verzocht contracten met Duitse handelsagenten of vertegenwoordigers in de Engelse taal op te stellen. De reden ervoor is simpel. Men wil graag één contracttaal voor alle landen. Het is de vraag of deze begrijpelijke wens vanuit juridisch perspectief zinvol…

De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg) Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die” te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer ik regelmatig het genoegen heb om…

Zorgverzekeringswet en Duitsland De Nederlandse zorgverzekeringswet heeft nogal wat voeten in aarde. Zeker als men grensoverschrijdend woont en werkt wordt deze wereld er niet gemakkelijker op. Wonen in Nederland werken in Duitsland; wonen in Duitsland, werken in Nederland; werken in twee landen; werken als zelfstandige in een land en wonen…

De “Strickvraag” (vraag I) Een van onze lezers, de heer Markerink, projectleider bij 3t B.V., een dienstverlener op het gebied van electronics en embedded systems, kwam met de suggestie om in de Juridische Nieuwsbrief maandelijks een strikvraag te stellen. Welnu, laat eens kijken wat u allemaal weet over het land…

Aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en commissarissen (aflevering I) Steeds vaker worden in Duitsland bestuurder, directeuren en raden van toezicht voor negatieve ontwikkelingen die in hun ondernemingen zijn opgetreden ter verantwoording geroepen. In het verleden werd een schade meestal nog door de onderneming overgenomen. De voor de schade verantwoordelijke dreigde in…

Duitse belastingdruk in internationaal vergelijk Alle mogelijke landen concurreren tegenwoordig met elkaar op het gebied van belastingen. Ook Nederland is voornemens de druk te verlagen. In Duitsland speelt de bondsregering met het idee de vennootschapsbelasting te verlagen naar 15% of zelfs 12.5%. Als uitgangspunt dient een analyse van de hoogte…