Maand: januari 2004

Kroniek Duitsland december 2003 maandag 1 december VOEDING Steeds meer kinderen in Duitsland zijn te dik, klaagt de minister die belast is met de bescherming van de consumenten, Renate Künast. De levensmiddelenindustrie zou hier medeverantwoordelijk voor zijn, aldus Künast. Volgens haar zou de levensmiddelenindustrie niet werkelijk bereid zijn de hoeveelheid…

Actuele wetgeving Duits arbeidsrecht Hervorming van het verbintenissenrecht (Schuldrechtsreform) Ook wat het arbeidsrecht betreft is er sinds 01-01-2002 in verband met de zgn. „Schuldrechtsreform”het e.e.a. gewijzigd in het BGB: Arbeidscontracten die voor meerdere werknemers worden gebruikt, worden volgens de nieuwe regelingen m.b.t. de algemene voorwaarden getoetst. Verrassende clausules of clausules…

Geiz ist geil (lachen II) Armoede ook In onze vorige Juridische Nieuwsbrief Duitsland maakten wij melding van de (taaltechnisch) volledig mislukte reclamecampagne van Saturn in Nederland. Onze dank voor de vele ludieke reacties. Echter, er is nu in Duitsland een nieuwe campagne gestart onder de noemer “ARM SEIN IST GEIL”;…

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. De ervaring leert, dat bij het zakendoen met Duitsland – onafhankelijk van de grootte van een bedrijf of de vooropleiding van…

Wat er in 2004 verandert Belasting, werk, gezondheid De belastingtarieven dalen, de ontslagbescherming wordt versoepeld, de uitkering bij overlijden valt weg: op nieuwjaarsdag 2004 is een verwarrende hoeveelheid van vernieuwingen en hervormingen in werking getreden, die het dagelijks leven van de Duitser zullen veranderen. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen.…

Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg) Het Duitse recht kent een integrale kostenvergoeding voor de verliezende partij ten aanzien van de ‘Gebühren’, waarbij het afhankelijk is van de rechter of ook de procureurskosten in alle gevallen op de wederpartij verhaald mogen worden. Bijkomende kosten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten, worden afzonderlijk…

Overzicht Steuerreform 2004 Steuerreform 2004: im Überblick bis 31.12.2003 ab 1.1.2004 Spitzensteuersatz 48 % 45 % Eingangssteuersatz 19,9 % 16 % Grundfreibetrag 7.235 € 7.664 € Sparerfreibetrag: Verheiratete x 2 1.550 € 1.370 € Wegfall Haushaltsfreibetrag – ja Entlastungsbetrag für Alleinerziehende – 1.308 € Sonderausgabenabzug für Lebensversicherung 100% 88 %…

Wijziging “Arbeitnehmer-Entsendegesetz” Belangrijkste wijziging voor de praktijk is het feit dat er niet meer gemeld hoeft te worden bij het “Landesarbeitsamt”, maar bij een centraal meldpunt van de Duitse douane. Hieronder treft u de adresgegeven aan: Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit bei der Oberfinanzdirektion Köln Bergisch-Gladbacher-Straße 837 51069 Köln Fax: 0049-221-96487-0 of…