Maand: maart 2007

  De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg) Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die” te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer ik regelmatig het genoegen heb…

De “Strickvraag” (vraag 7) Natuurlijk kent u Duitsland als uw broekzak, want wie aan export doet, heeft zich goed voorbereid. Welnu, laat eens kijken wat u allemaal weet over het land waar bijna 25% van de totale Nederlandse export naar toe gaat. Voorlopig beperken wij ons tot Nordrhein Westfalen, een…

Handelsagenten en dealers hebben recht op goodwillvergoeding Herstructurering van exportactiviteiten is aan de orde van de dag. Vaak blijkt bij een analyse dat de samenwerking met agenten of dealers (Vertragshaendler) niet de optimale oplossing is en/of de afgesproken condities niet meer passend zijn. Opzegging van de overeenkomst met de agent…

Belasting: Duitse huurder van machines etc. moet 20% bronbelasting inhouden Grensoverschrijdend verhuur van apparaten en machines is aan de orde van de dag. Meestal uit onkunde betaalt de huurder het factuurbedrag aan de Nederlandse verhuurder uit. Dit is echter alleen correct als de verhuurder over een vrijstellingsverklaring van de Duitse…

Zakelijke cultuurverschillen: “Hoe Duitsers denken dat Nederlanders zijn” In de vorige aflevering hebben wij naar een artikel verwezen uit het Duitse Manager-Magazin. Niet iedereen was het met de zicht op Nederlanders eens. Maar ja, hoe anderen over je denken, daar heb je weinig invloed op. Een andere Duitse visie over…

Wonderbaarlijk grensverkeer deel II: Gehuwd homopaar Een van de partners van een naar Nederlands recht gehuwd homopaar heeft als grensarbeider in Duitsland gewerkt. Zij wonen beiden in Nederland. De voormalige grensarbeider is ernstig ziek. Bij overlijden heeft een nabestaande recht op een Duitse Hinterbliebenenrente én een gedeeltelijke Anw-uitkering. Er geldt…

Wonderbaarlijk Duitsland: bankmedewerkers mogen niet meer vousvoyeren Een revolutie vindt plaats in Duitsland! In geheel Duitsland? Nee, maar wel bij de Teambank, de opvolger van de Duitse Norisbank. De 1250 medewerkers dienen elkaar (op vrijwillige basis) te tutoyeren. Niet dat zij plotseling vrienden van elkaar zijn, wat in Duitsland normaliter…

Payroll service door Anwaltskanzlei Strick: handleiding voor do-it-yourselfers (ook handig voor intelligente personeelsfunctionarissen) Dat ons kantoor voor Nederlandse en Belgische bedrijven de lonen, sociale lasten en loonbelasting berekent, (uit)betaalt en indien gewenst ook de vragen van de Duitse werknemers op deze gebieden beantwoordt, weet u al. Vooral de puenktliche betaling…

Merkenrecht: wat is het voordeel van een geregistreerd merk? De bescherming van het intellectuele eigendom wordt steeds belangrijker in een wereld waarin de zakelijke grenzen vervagen. Het is derhalve zaak zijn positie in deze wereld duidelijk te bepalen en af te bakenen. De registratie van een merk is een van…

Arbeidsrecht: opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk Ook een arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan kan tussentijds worden opgezegd. Voorwaarde is echter dat in de arbeidsovereenkomst een clausule is opgenomen die in een dergelijke mogelijkheid voorziet. Ook kan een dergelijke clausule onderdeel van een CAO zijn. In een…

Actuele wetten en verordeningen De wetgevende instanties in Duitsland doen hun best om het leven van een mens of bedrijf in normen te vatten. De productie van de maand maart (en eerder) vindt u hier: klik hier