Maand: maart 2011

Zoals eerder aangegeven kun je niet zomaar zeggen: “Ik verzeker mijn vorderingen en daarmee basta.” Een belangrijk onderdeel van kredietverzekering is beoordeling en bewaking van de kredietwaardigheid van debiteuren. Daarbij beperkt men zich niet tot de officieel gepubliceerde gegevens, maar via rechtstreekse contacten met debiteuren haalt men actuele informatie binnen.…

Naar aanleiding van een lezing over cultuurverschillen ontving ik jaren geleden een mail met een buitengewoon interessante vraagstelling die mij gedwongen heeft de relatie tussen Duitsers en Nederlanders opnieuw te doordenken. De betreffende ‘brievenwisseling’ is nog steeds actueel zodat ik de inhoud met u wil delen. E-mail die op ons…

Steeds meer Nederlanders beleggen in een vakantiehuis in Duitsland. Dit heeft voor Nederlandse kopers een aantal fiscale consequenties. Heden: Inkomstenbelasting (Einkommensteuer) Voor het in Duitsland gelegen vakantieobject wijst het Belastingverdrag Nederland-Duitsland de belastingheffing aan Duitsland toe. De Nederlandse koper is door de verkrijging van het in Duitsland gelegen vastgoed beperkt…

In een nieuwe reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse arbeidsrecht: Heden: Ontslagvergoedingen moeten met het bedrag van de ww-uitkering (Arbeitslosengeld) worden verrekend. Dit is zó niet juist. Normaliter heeft de uitkering van een ontslagvergoeding geen nadelige gevolgen voor iemands aanspraak op Arbeitslosengeld. Een ontslagen werknemer…

Wandelgangen van Duitse bejaardencentra lijken steeds meer op een catwalk. Oude van dagen schuifelen niet langer timide van kamer naar eetzaal en terug, maar showen triomfantelijk de alsmaar comfortabeler wordende garanten van hun mobiliteit: de rollator de luxe. Werd de sobere, door het ziekenfonds verstrekte uitvoering veelal in de berging…

Boetes t/m € 25.000 vanwege te laat inleveren jaarstukken 2009 komen eraan De jaarstukken van uw Duitse vestiging over het jaar 2009 hadden t/m 31.12.2010 moeten zijn ingeleverd bij de elektronische Bundesanzeiger. Is dit niet geschied, dan meldt de Bundesanzeiger het verzuim aan het Bundesamt für Justiz. Deze start een…

In toenemende mate zien wij in technische contracten met Duitse industriebedrijven clausules omtrent fictieve serieschadegevallen (Serienfehler). Zo wordt regelmatig overeengekomen dat er bij een foutenmarge van vijf procent van een partij of serie geleverde goederen sprake is van een seriefout. De serie bestaat dan uit vijf procent daadwerkelijk gebrekkige (onder)delen…