Maand: februari 2003

Nederlandse verkiezingsuitslag Bondskanselier Schröder feliciteert Jan Peter Balkenende De tekst van de brief luidt als volgt: Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, zu Ihrem Sieg bei den Parlamentswahlen gratuliere ich herzlich. Das Ergebnis der Wahlen ist nicht zuletzt auch ein persönlicher Erfolg für Sie. Für die Regierungsbildung und Ihre neue Amtszeit wünsche…

Verkeersovertredingen in Duitsland In deze nieuwe reeks zullen wij ingaan op de meest gestelde vragen m.b.t. verkeersovertredingen in Duitsland. Binnen enkele maanden zal zo een handig overzicht ontstaan die u in voorkomende gevallen op onze website kunt raadplegen. vragen en antwoorden Vraag 1: Ik heb een verkeersovertreding begaan. Waar moet…

Duitsland en Nederland testen digitale mobilofoons grensoverschrijdend Politie, brandweer en reddingsdiensten uit Duitsland, Nederland en België testen samen een digitaal mobilofoonsysteem op basis van de Europese standaard TETRA. Doel is de verbetering van de internationale communicatie op de gebieden van o.a. internationale misdaad- en rampenbestrijding. De deelnemers zullen grensoverschrijdende scenario´s…

Kroniek Duitsland januari 2003 Woensdag 1 januari 2003 VN: Duitsland wordt voor twee jaren lid van de veiligheidsraad van de Verenigde Naties en neemt op 1 februari voor één maand het presidentschap over. Donderdag 2 januari 2003 Fehlqoute: Het aantal zieken in Duitse ondernemingen is met 4% in het jaar…

Duitse verkiezingsuitslag leidt tot onzekerheid In de afgelopen maanden hebben wij u een overzicht gegeven over de (geplande) maatregelen van de regering Schröder. Wij hadden erop geattendeerd dat rechtszekerheid over een groot aantal (fiscale) maatregelen pas na toestemming door de Bundesrat (eerste kamer) zal intreden. Welnu, door de overwinning van…

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel V) De rol van de advocatuur Terug naar de verschillende soorten van incasso die in Duitsland gebruikelijk zijn. Daarbij moet worden vermeld dat incassowerkzaamheden traditioneel een belangrijke taak van de Duitse advocatuur zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de Duitse rechtspraak…

Seminars Nederlands Duitse Businessacademie Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie. Ervaring leert, dat bij het zakendoen met Duitsland – onafhankelijk van de grootte van een bedrijf of de vooropleiding van de…

Privé-telefoongesprekken op het werk rechtvaardigen niet zondermeer ontslag Privé telefoontjes van een werknemer kunnen reden zijn voor ontslag. Indien de werkgever echter toestaat dat werknemers in bepaalde gevallen (tegen kostenvergoeding) privé met de telefoon van de zaak bellen, moet de werkgever eerst een Abmahnung uitspreken als hij het bellen als…

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst (deel I) De werkgever dient bij ontslag van een werknemer aan een aantal voorwaarden te voldoen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een regulier en een buitengewoon ontslag. Sinds 01-05-2000 moet ieder ontslag zowel van de kant van werknemer alsook van de kant van werkgever schriftelijk…