Maand: mei 2001

Terugvorderen Duitse BTW (Mehrwertsteuer) 2000 moet voor 30 juni 2001 Kort geleden hebben wij als nieuwe service het terugvorderen van Duitse Mehrwertsteuer geïntroduceerd. Inmiddels bereiken ons vele vragen over dit onderwerp zodat wij inderdaad kunnen spreken van FAQ. Hier enkele antwoorden (de vraag is dan ook wel duidelijk) – MwSt.…

Lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland In de komende maanden zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande lezingen en workshops: * 15 mei 2001 Uitvoeren van werken in Duitsland – Kamer van Koophandel Tilburg – Tilburg Spreker: Peter Strick * 31 mei 2001 PDN 2001 –…

De 15% regeling komt Tijdens een lezing bij de Nederlands-Duitse Businessclub te Kleve (http:\\www.denis.org\) antwoordde de staatssecretaris van het Finanzministerium mevrouw Dr. Barbara Hendricks op vraag van de heer Strick dat zij ervan uitgaat dat de 15% regeling met ingang van 1 januari 2002 van kracht zal zijn. Anders dan…

Gevaarlijke honden Het “Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde” is sinds 21 april van kracht. In het kader van deze wet is het verboden om beesten uit vier hondenrassen naar Duitsland te “importeren” (Pitbull Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier en Bullterrier evenals voor honden van andere rassen, waarvoor volgens de voorschriften van…

Gratis marktonderzoek Vaak ontstaan juridische problemen omdat de Duitse markt verkeerd is ingeschat. Veel bedrijven hebben dan ook belangstelling voor regelmatige informatie over de Duitse markt.  Wij hebben een verzameling van de beste links op onze website. Daarmee kunt u de ontwikkeling in een groot aantal branches op de voet…

Algemene voorwaarden Op grond van zowel het Duitse alsook het Nederlandse recht zijn algemene voorwaarden van toepassing als de gelding ervan vóór of bij het totstandkomen van de overeenkomst is aanvaard. Volgens Duits recht zullen algemene voorwaarden over het algemeen niet van toepassing zijn als deze alleen worden gedeponeerd bij…

Aantal incasso’s groeit gestaag Volgens Creditverzekeraar Euler is het aantal incasso’s  in de eerste maanden van het jaar met 60% toegenomen.Reden om er nog eens op te attenderen dat er in Duitsland in verband met het beginsel van debiteurenbescherming geen snelle incassomiddelen bestaan en de creditmanagement-aanpak m.b.t. Duitsland moet worden…