Contracten: Regres dreigt als uw afnemer aan consumenten doorverkoopt

Contracten: Regres dreigt als uw afnemer aan consumenten doorverkoopt

Casus: U levert aan een Duitse importeur die het product doorverkoopt aan een consument. Het product heeft gebreken.

De bepalingen van de consumentenrichtlijn hebben ook uitwerkingen op de juridische relatie van ondernemers onderling. In bovengenoemde situatie kan uw Duitse importeur regres op u nemen als hij bijv. de goederen van de consument(en) moet terugnemen. Een bescherming kan worden bereikt door het Weens Kooprecht overeen te komen omdat zodoende regres “over de grens” kan worden uitgesloten. Een aansprakelijkheid op basis van het Produkthaftungsgesetz kan echter wel gegeven zijn.

Meer weten over contracten en algemene voorwaarden? Neemt u dan contact op met de heer Udo Croonenbrock of de heer Heinz Klönne van ons kantoor. Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

NB:
Het Weens Kooprecht is trouwens integraal bestanddeel van zowel het Nederlandse alsook het Duitse recht en is van toepassing op alle grensoverschrijdende handelstransacties, tenzij u het uitdrukkelijk uitsluit. Niet bekend met deze bepalingen? Dan wordt het tijd om hiermee vertrouwd te raken.