Vrijstelling van de 15%-regeling: het UUR der Waarheid nadert!

Vrijstelling van de 15%-regeling: het UUR der Waarheid nadert!

Een vrijstelling van de 15%-regeling vereist o.a. dat u geen belastingschulden in Duitsland heeft en in Duitsland ook niet belastingplichtig bent. Geen probleem zult u zeggen, ik ben een Nederlands bedrijf en betaal in Nederland mijn belastingen.

Echter, wellicht bent u in Duitsland belastingplichtig zonder het te weten. Dit is voor bouw- en montagebedrijven namelijk het geval als men aan een project langer dan twaalf maanden heeft gewerkt of als men meerdere projecten in Duitsland heeft uitgevoerd die bij elkaar opgeteld langer dan twaalf maanden hebben geduurd en een economische samenhang vertonen. Ook als u contracten in Duitsland afsluit, kan dit leiden tot belastingplicht in Duitsland. In voornoemde gevallen wordt u aangemerkt als fiscale vaste inrichting in Duitsland.

In het kader van de verlengingsaanvraag voor de vrijstelling van de 15 %-regeling zult u openheid van zaken moeten geven door middel van het overhandigen van de contracten van de afgelopen periode. Ook zult u aanvullende gegevens moeten verstrekken zoals facturen, uurstaten, lijsten van onderaannemers etc. Houdt u er rekening mee dat de Duitse belastingdienst en de Duitse FIOD uw gegevens zullen controleren, dus sjoemelen helpt niet.

Toch is enige voorbereiding op zijn plaats als u bij nader inzien constateert dat u belastingplichtig bent in Duitsland. Immers, u hoeft volgens het Nederlands-Duitse verdrag ter voorkoming van dubbele belasting niet twee keer belasting over de winst te betalen. Voor het geval u in Duitsland (gedeeltelijk) belastingplichtig bent, heeft u in Nederland teveel betaald en dus recht op restitutie. De betreffende procedure moet goed worden voorbereid, want anders ontstaat een (tijdelijk) liquiditeitsprobleem omdat belastingen zowel in Duitsland als in Nederland onmiddellijk te voldoen zijn.

Meer weten over belastingplicht in Duitsland, de fiscale vaste inrichting en hoe ermee om te gaan? Neemt u dan contact op met de heer Alexander Crämer van ons kantoor. Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Eerdere publicaties over belastingplicht in Duitsland en de fiscale vaste inrichting. Klik hier (Juridische Nieuwsbrief april en juli 2004)