Huurrecht: WK voetbal en onderhuurders

Huurrecht: WK voetbal en onderhuurders

U heeft vrienden of kennissen in Duitsland en zij hebben aangeboden dat u bij hun kunt slapen. Hebben zij een eigen huis, dan is er niets aan de hand. Zijn uw kennissen echter huurders van een huis of woning dan moeten zij rekening houden met de Duitse huurwet.

In beginsel mag een huurder niet een derde zonder toestemming van de verhuurder in zijn woning (duurzaam) laten verblijven.

Echter, vrienden en kennissen kunnen maximaal zes weken te gast blijven zonder dat de verhuurder dit zou kunnen verbieden, mits de terbeschikkingstelling van de woonruimte kosteloos geschiedt.

Wie zijn woning gedeeltelijk of geheel verhuurt, moet de verhuurder om toestemming vragen. De verhuurder kan tevens eisen dat hij wordt geïnformeerd over identiteit van de personen, die van de woning gebruik maken.

Meer weten over Duits huurrecht? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.