Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (deel IX)

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (deel IX)

Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt.

Overeenstemming over de wezenlijke contractsbepalingen (zogenaamde essentialia negotia)

a.) De overeenstemming tussen de partijen dient ten minste betrekking
      te hebben op de essentialia van de overeenkomst, d.w.z. bijvoorbeeld
      bij een levering van goederen over de aard van de goederen, de
      hoeveelheid van de levering, eventueel het tijdstip evenals de prijs.
      Bestaat over één van deze punten geen overeenstemming, dan is een
      overeenkomst niet tot stand gekomen.

b.) Welk recht van toepassing is, wanneer een Nederlandse ondernemer
      goederen aan een Duitse klant levert? Nederlands of Duits recht?

M.b.t. het toepasselijke recht zijn verschillende variaties mogelijk. U heeft helemaal niets afgesproken omtrent het toepasselijke recht of u bent Nederlands of Duits recht overeengekomen.

Welke variant ook van toepassing is, de gevolgen zijn voor menigeen nogal verrassend. Op al deze variaties is namelijk het Weens Kooprecht (C159) van toepassing.

Het Weens Kooprecht is namelijk intergraal bestanddeel van zowel het Nederlandse, als het Duitse recht en geldt bij elke grensoverschrijdende handelstransactie.

De bepalingen van het Weens Kooprecht wijken nogal af van zowel het Nederlands Burgerlijk Wetboek als van het Duitse Buergerliches Gesetzbuch.

Bent u onbekend met de regelingen van het Weens Kooprecht en wilt u derhalve niet onder deze condities leveren, dan moet u de toepassing ervan in uw overeenkomst uitsluiten.

Meer weten? Neemt u dan contact op met de heer Croonenbrock van ons kantoor.

Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.