Verjaring in Duitsland

Verjaring in Duitsland

Verjaring betekent in concreto dat de aanspraak die een partij op schuldenaar heeft, (Anspruch) niet oneindig is. Verjaring zorgt ervoor dat schuldenaren na een bepaalde periode niet meer aan eerdere verplichtingen hoeven te voldoen, bijv. het betalen van een koopsom. De maximale verjaringstermijn in Duitsland bedraagt 30 jaar.

Hoe lang deze periode in uw specifieke geval is, hangt af van het soort aanspraak dat u heeft of waarmee u wordt geconfronteerd. Per rechtsgebied en onderdeel (o.a. Gewährleistungsrecht, Mietrecht, Werkverträge, Handelsrecht) zijn verschillende termijnen vastgelegd. Op onze website staat een link vermeld naar de zgn. Verjährungslexikon (link invoegen).

Voorbeeld aangaande stuiting

Volgens Duits recht verjaren vorderingen uit levering van goederen onder zakenlieden over het algemeen na 4 jaar. Dit betekent dat deze vorderingen uit 1996 per 31.12.2000 zullen verjaren. Anders dan in veel andere landen kan de verjaring in Duitsland slechts door een gerechtelijke procedure worden gestuit. Een dergelijke procedure moet dan ook uiterlijk op 31.12.2000 bij de rechter aanhangig zijn.

Heeft u bijvoorbeeld vorderingen op afnemers die dreigen te verjaren, dan is het zaak zo snel mogelijk een bevel tot betalingsprocedure op te starten. Heeft u twijfels of uw vordering verjaart, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met één van onze Anwälte.

Meer informatie over dit onderwerp:
http://www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#overeenkomsten