Stuur Duitstalige Algemene Voorwaarden mee

Stuur Duitstalige Algemene Voorwaarden mee

Net als in Nederland zijn Algemene Voorwaarden in Duitsland van toepassing als de gelding ervan tijdens het totstandkomen van de overeenkomst is aanvaard.

Indien u actief bent in Duitsland doet u er verstandig aan om uw Algemene Voorwaarden beschikbaar te hebben in de Duitse taal. Correspondeert u in het Duits of is de overeenkomst in de Duitse taal opgesteld, dan is de “contractstaal” (Vertragssprache) Duits. Volgens de Duitse rechter dienen namelijk de Algemene Voorwaarden in de “contractstaal”, in dit geval dus in het Duits ter beschikking te worden gesteld, anders zijn zij niet van toepassing.

Bij Duitse contractspartners is het aan te bevelen om niet te volstaan met ter inzage legging van de Algemene Voorwaarden, zoals u dat gewend bent in Nederland, maar ze (telkens) mee te sturen. Dit kan door deze als afzonderlijke informatie met de offerte mee te sturen. In het Duitse zakelijke verkeer is het echter goed gebruik de algemene voorwaarden op de achterkant van het briefpapier of de orderbevestiging af te drukken, terwijl op de voorkant duidelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen.

Meer informatie over dit onderwerp:
http://www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#overeenkomsten