Machinebouw: wie is aansprakelijk voor onderdelen van een installatie?

Machinebouw: wie is aansprakelijk voor onderdelen van een installatie?

Zoals u weet, werkt ons kantoor voor een groot aantal Nederlandse machinebouwbedrijven.

Vorige week deed zich de volgende casus voor:

Een Nederlandse machinefabriek ontvangt een opdracht voor een verpakkingsmachine. Plaats van aflevering en installatie is Kaapstad. In het kader van deze opdracht koopt het Nederlandse bedrijf een etiketteermachine in Duitsland.

Binnen enkele maanden na ingebruikname van de installatie ontstaan problemen met de etiketteermachine. Het Nederlands bedrijf vraagt zich af of de Duitse leverancier verplicht is ter plaatse voor reparatie zorg te dragen. De oplossing ligt in de contractuele verhouding tussen het Nederlandse en het Duitse bedrijf.

In beginsel bedraagt de wettelijke “garantietermijn” (Gewährleistung) twee jaar, zodat het Duitse bedrijf verplicht is voor de gebreken in te staan. De vraag is echter of men het Duitse bedrijf kan verplichten e.e.a. in Kaapstad te doen.

Over het algemeen is er geen wettelijke beperking omtrent de radius waarbinnen men zijn verplichtingen moet nakomen. Echter, hier is door het Duitse bedrijf geleverd aan een bedrijf in Nederland. Daarmee strekt de verplichting om ter plaatse van de afnemer de nodige reparaties uit te voeren ook niet verder dan Nederland.

Dat het Nederlandse bedrijf de etiketteermachine als onderdeel van een complexe installatie naar Kaapstad heeft geleverd, redigeert het Duitse bedrijf niet, tenzij men contractuele afspraken omtrent de service in Kaapstad heeft gemaakt.

In ons geval had het Nederlandse bedrijf een etiketteermachine besteld zonder over de bestemming te reppen. Ook had men geen speciale clausule opgenomen over service in andere landen.

Wat blijft is het Duitse bedrijf tegen overname van de kosten te bewegen een monteur naar Kaapstad te sturen. Geen juridische kwestie maar een kwestie van onderhandelen.

Meer weten over (machine) bouw in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.