Incasso: de factuur is de samenvatting van het contract

Incasso: de factuur is de samenvatting van het contract

Ook afgelopen jaar hebben wij een groot aantal incasso-opdrachten ontvangen. Een incasso is de opdracht om, een onbetwiste vordering te innen. Echter, onbetwist waren maar weinig van al deze vorderingen.

Meestal begint de ellende al bij de factuur. Een onderzoek van de Duitse Vereniging voor Credit Management (VfCM e.V.) wijst uit dat een van de hoofdredenen om een factuur niet te betalen simpelweg het feit is, dat de factuur niet juist is.

Het begint al bij de tenaamstelling van de debiteur. Uiterlijk bij het opmaken van de factuur moet namelijk de contractpartner correct worden benoemd. Is het de Mueller GmbH, de Mueller KG, de Mueller GmbH & Co. KG, de Mueller AG of de eenmanszaak “Meyer”, Inhaber Gerd Mueller?

Als de juiste afnemer niet wordt benoemd, is de rekening ook in fiscaal opzicht niet te gebruiken en heeft de afnemer alle redenen om de betaling te weigeren. Dat ook een (gerechtelijk) incasso uitermate moeilijk wordt als men niet weet wie de juiste opdrachtgever is, spreekt voor zich.

Wordt vervolgd in de volgende aflevering.

Meer weten over incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer P. Liewes van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.