Duits bouwrecht in de praktijk

Duits bouwrecht in de praktijk

In deze reeks zullen wij een aantal aandachtspunten waarmee u vroeg of laat in Duitsland te maken zult krijgen, toelichten:

Aflevering I: Zijn de contractuele gegevens compleet?

Regelmatig zien wij dat de contractuele basis voor de opdracht onvolledig is gedocumenteerd. Er ontbreken tekeningen en/of (delen) van algemene en bijzondere contractbedingen waaraan elders wordt gerefereerd.

Over het algemeen dienen bouwcontracten op zijn minst de volgende stukken te bevatten:

aa) de tekst van de aanbesteding inclusief de algemene en technische opmerkingen;

bb) het ingevulde Leistungsverzeichnis;

cc) uw begeleidende brief bij de offerte;

dd) het Vergabeverhandlungsprotokoll;

ee) het bouwcontract;

ff) de algemene en bijzondere contractsbedingen;

gg) de tekeningen;

hh) de tekst van de VOB of de verwijzing naar de VOB/B bij partijen uit de bouwpraktijk;

ii) overige stukken afhankelijk van de concrete opdracht.

Het is aan te bevelen de stukken op volledigheid te controleren.

TIP: Onderteken nimmer een bevestiging dat alle stukken en gegevens zijn overhandigd, als dit niet voor 100% het geval is. Manipulatie (achteraf) ligt op de loer.

 

Meer weten over Duits bouwrecht? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.