Registreren van een merk in Duitsland (aflevering VI)

Registreren van een merk in Duitsland (aflevering VI)

In de vorige aflevering inzake het registreren van een merk hebben wij het gehad over de diverse merkvormen die men kan registreren. Deze editie behandelt de mogelijkheid tot bespoediging van de procedure, de zgn. Antrag auf beschleunigte Pruefung.

Via een speciaal verzoek is het namelijk mogelijk een snelle beslissing omtrent de toetsing van de Eintragungsvoraussetzungen te realiseren. Het verzoek dient veilig te stellen dat een merk dat aan alle eisen voor inschrijving voldoet, binnen zes maanden wordt ingeschreven. Een inschrijving binnen deze termijn is bijv. van belang als het merk vervolgens ook nog internationaal dient te worden geregistreerd en in het kader hiervan de prioriteit van de Duitse merkaanmelding wordt ingeroepen.

Meer weten over merkenrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.