Op 1 januari 2008 zijn weer miljoenen euro´s in rook opgegaan

Op 1 januari 2008 zijn weer miljoenen euro´s in rook opgegaan

Met het afschieten van de eerste vuurpeil om het nieuwe jaar te begroeten verdwijnen tegelijkertijd miljoenen euro´s door middel van verjaring van vorderingen. Omdat de regelmatige verjaringstermijn in Duitsland 3 jaar bedraagt, kunt u dus fluiten naar alle onbetaalde rekeningen die in het jaar 2004 opeisbaar zijn geworden.

Wilt u dit voorkomen, dan moet u langzamerhand tot actie overgaan om de verjaring te onderbreken. In Duitsland kan dit niet middels het versturen van een aanmaning maar alleen middels een gerechtelijke actie. Het uitbrengen van een gerechtelijk bevel tot betaling of een dagvaarding. Deze maatregelen eisen natuurlijk enige voorbereiding zodat u niet eeuwig kunt wachten voordat u de beslissing neemt of u de vordering wilt innen.

Laat dus op korte termijn een uitdraai van de open posten maken en kijk of er nog vorderingen uit het jaar 2004 openstaan.

NB: naar Duits recht kan een directeur door de vennootschap persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als hij verzuimt maatregelen te (laten) nemen om de verjaring te onderbreken en een vordering derhalve moet worden uitgeboekt. Nu ik dit schrijf, vraag mij af of dit in Nederland ook het geval is. Wellicht kunt u mijn vraag beantwoorden.

Hoe het ook zij voor het voeren van een bevel tot betalingsprocedure of het uitbrengen van een dagvaarding houden wij ons aanbevolen.