Nieuwe kansrijke sector: wordt Schornsteinfeger in Duitsland

Nieuwe kansrijke sector: wordt Schornsteinfeger in Duitsland

Het Kehrmonopol (veegmonopolie) van de Duitse schoorsteenveger werd in 1935 door de nationaal-socialisten ingevoerd en verdeelt Duitsland in ca. 8000 Kehrbezirke, die toegewezen zijn aan een even groot aantal Bezirksschornsteinfegermeister. Tot nu toe de meest veilige baan in Duitsland omdat de toewijzing pas eindigt met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de Bezirksschornsteinfegermeister. Deze is bovendien door een aantal wettelijke taken altijd van inkomen verzekerd. Per huurder bedragen de jaarlijks te betalen leges ca. 40 euro en eigenaren van een woonhuis betalen ca. 70 euro per jaar. Dit monopolie wordt nu open gebroken.

Door wijziging van het Schornsteinfegergesetz (jawel) zal het in de toekomst ook voor buitenlandse bedrijven mogelijk zijn, Duitse schoorstenen te vegen. De rayons worden niet meer tot aan het pensioen van de Meister toebedeeld maar slechts voor een periode van 7 jaar. Daarna moeten de rayons openbaar worden aanbesteed.

Nieuw is ook dat het rayonmonopolie vervalt en eigenaren hun huizen ook door een ander bedrijf dan dat van de Bezirksschornsteinfegermeister mogen laten controleren, mits dit bekwaam is.

Als Duitser toont men zijn bekwaamheid aan doormiddel van de inschrijving in de Handwerksrolle voor het beroep van schoorsteenveger. Hiervoor dient men beschikken over de Grosser Befaehigungsnachweis en deze verkrijgt men pas na doorlopen van de Lehre, de Gesellenzeit en voltooiing van de opleiding tot Schornsteinfegermeister (daar ben je als snel een jaar of 8 tot 10 zoet mee).

Als Nederlands bedrijf komt u voor inschrijving in aanmerking als u zes jaar zelfstandig bent geweest in dezelfde sector of na een technische opleiding drie jaar een in leidinggevende functie in de sector heeft vervuld.

Het lijkt mij een “schone” taak voor de Nederlandse Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (http://www.schoorsteenveger.nl/) zijn leden op de nieuwe mogelijkheden tot internationale expansie te wijzen.

Meer weten over de nodige vergunningen om in Duitsland te werken? Neemt u contact op met de heer N. Welchering. Het telefoonummer is: 0049-2821-7222-0.