Incasso: Kredietcrisis als reden voor betalingsuitstel misbruikt ??

Incasso: Kredietcrisis als reden voor betalingsuitstel (misbruikt ??)

Het was natuurlijk niet anders te verwachten, maar wij zien in toenemende mate dat de kredietcrisis door debiteuren wordt gebruikt om leveranciers aan het lijntje te houden: ” Wij staan in onderhandelingen met de bank, maar ze doen een beetje moeilijk vanwege de kredietcrisis……. De betalingen komen zodra de gesprekken zijn afgerond……..  Wij worden op het moment ook niet betaald, maar zodra onze afnemers betalen, bent u de eerste……..”

Niet uit te sluiten dat het geen smoes is maar realiteit, maar wie zal het zeggen. Als niemand meer iemand betaalt wordt het lastig. De vraag is, wat is in deze te doen en vooral wat doen mijn medecrediteuren? 

Zonder een waardeoordeel te geven of een oproep tot actie te doen, moet u weten dat er in Duitsland geen snelle incassomiddelen zoals conservatoir beslag etc. zijn. U kunt een Duitse debiteur alleen tot betaling dwingen als u in bezit van een titel, een bevel tot betaling of vonnis bent. Uw Duitse medecrediteuren weten dit natuurlijk en zullen wellicht sneller dan vroeger trachten hun positie middels gerechtelijke procedures veilig te stellen. Dan is het zaak niet de laatste in het rijtje te worden, omdat u zich aan de lijn heeft laten houden.

Zeker als het om substantiële vorderingen gaat, is alertheid geboden. Praat met de debiteur en laat u concrete bewijzen geven dat men in gesprek met de banken is en vraag om toestemming om in contact met de bank te treden.

Als het om “echt geld” gaat, kunt u ook praten over een notariële schuldbekentenis waarin de debiteur de vordering (en uw (verlengde) eigendomsvoorbehoud) erkent en zich onderwerpt in de executie in zijn algeheel vermogen voor het geval hij zijn afspraken niet nakomt. Dit is de snelste weg om tot een titel te komen en anderen voor te zijn. Weigert de debiteur medewerking dan kunt u beter onmiddellijk gerechtelijke stappen ondernemen. Wie het eerst komt………

Meer weten over incasso in Duitsland? Neem contact op met de specialisten van ons kantoor.