Duitse douane plukt kapers van beursvloer

Duitse douane plukt kapers van beursvloer

Een beetje een moderne piraat gaat niet met een enterhaak aan de slag, hij heeft gewoon een mobieltje, een pakje sigaretten of een digicam op zak. Ook bedreigt een enigszins intelligente dief van deze tijd geen winkelier of grist iets waardevols uit diens etalage. Nee, hij voert liever een zakelijk gesprek op een vakbeurs en fotografeert stiekem het design van een product, om het zo snel mogelijk te kopiëren en het plagiaat goedkoper op de markt te brengen.

Diefstal van intellectueel eigendom en grootschalige productpiraterij vieren hoogtij. Alleen al de Duitse machinebouwsector verliest naar eigen schatting vijf miljard euro per jaar door de zwendel met imitatieproducten. Of het nou gaat om douchekoppen, installatieonderdelen, allerlei signaaltechniek of thermostaatregelaars – twee +derde van het aantal bedrijven in deze sector heeft te maken met criminele concurrentie. Het merendeel van de namaakspullen komt uit China of India. Met alle nadelige gevolgen van dien voor het thuisfront: 78 procent van de machinebouwbedrijven ziet zijn concurrentiepositie bedreigd.

Beduveld wordt er ook in de schoenen- en modebranche, in det ITC-wereld en de bouwmaterialensector. Het spreekt vanzelf dat het Duitse MKB en de douane er alles aan doen om merkproducten tegen piraterij te beschermen, vervalsers op heterdaad te betrappen en hun producten op staande voet van de markt te verwijderen. Inbeslagnames aan de grens leveren steeds meer op. Terwijl de douane tussen 1988 en 1994 ongeveer 1.000 keer bingo mocht noteren, was het 2005 al in meer dan 7.000 gevallen raak en 2006 zelfs meer dan 9.000 keer. De waarde van de in beslag genomen spullen lag 2005 rond de 213 miljoen euro, een jaar later om en nabij de 1,2 miljard euro.

Sinds iets meer dan een jaar trekken nu ook de Duitse beursmanagers professioneel tegen productpiraten ten strijde. In september 2007 stuurde men in Düsseldorf tijdens de schoenenbeurs GDS voor het eerst een club fotosheriffs de beursvloer op. Deze mensen moeten er op toezien dat beursbezoekers het absolute fotografeerverbod respecteren; men is zich er terdege van bewust dat de op een beurs tentoongestelde industriële accessoires, die met mobiele telefoons of digitale camera’s worden gefilmd, bijna onmiddellijk ergens in Azië worden gekopieerd en dan spoedig in Duitsland in de verkoop gaan. Een bekende truc is die met het sigarettenpakje: twee personen komen naar je stand. Terwijl een van hen je in een gesprek verwikkelt, legt de ander een pakje sigaretten op een tentoongesteld product en fotografeert het zaakje onopvallend. Met behulp van het genormeerde formaat van het pakje hebben de klanten nu de exacte maatstaf van het origineel op hun chip.

In Frankfurt was tijdens de Paperworld 2006 een compleet inspectieteam op pad, bestaande uit ondernemers, douaniers en advocaten. Zij vonden bij 160 exposanten meer dan 2.500 kopieën. Door geënsceneerde verkoopgesprekken probeert zo’n team, plagiators te verrassen, hun materiaal te incasseren en sancties aan te kondigen voor het geval ze opnieuw proberen hun producten in Duitsland te verkopen.

Een goede voorbereiding van zo’n “beursrondgang” is raadzaam. Ons kantoor wijst ondernemers steeds weer met nadruk op de noodzaak, tijdens vakbeursdagen kopieën van patenten en andere productbeschermende documenten op zak te hebben. Aanbeveling verdient ook een wandeling langs de stands om te kijken, of er ondernemers op de beurs staan die eventueel vroeger al eens tegen bestaande auteurs- en octrooirechten hebben gezondigd.

Mocht u tijdens een beurs plagiaten van uw product aantreffen, is het zaak bewijsmateriaal (foto’s, catalogi, visitekaartjes) te verzamelen en daarna onmiddellijk juridische stappen tegen de productpiraat te ondernemen, bijvoorbeeld door een vermaning of een voorlopige rechterlijke beschikking.

Wie aanwijzingen heeft dat er tijdens een Duitse vakbeurs namaakproducten uit een land van buiten de Europese Unie boven water komen, kan reeds aan de grens beslag laten leggen middels de douane.

Meer weten over het Intellectueel Eigendom in Duitsland? Neem contact op met de heer Heinz Klönne van ons kantoor. Tel: 0049 2821 7222-0.