De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham – vervolg

De wereld van Single Malt Whisky volgens Willem Ham (vervolg)

Na een (mislukte) poging om alle “one hundred wines you must drink before you die” te verzamelen, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Single Malt Scotch Whisky lijkt er bijzonder geschikt voor. Dit temeer ik regelmatig het genoegen heb om te genieten van enige voorlichting door de Continentaal-Europese Godfather van de Single Malt, de heer Willem Ham.

Willem heeft meer dan 1700 soorten Single Malt in zijn restaurant “Het Kompas” op Texel uitgestald (en zelf geproefd). De keuken van dit restaurant, die door Els Veeger wordt bestierd, kent eveneens een groot aantal gerechten dat door toevoeging van Single Malt een bijzondere smaak krijgt. Een uitdaging dus, waar ik nog enige tijd mee bezig zal zijn.

Willem Ham legt uit:

Highland Malt

Speyside

BENROMACH (1898 – 1993) (1994)

Forres, Banffshire. Eigendom van Gordon & Macphail, Elgin.

In 1898 gebouwd in opdracht van Duncan MacCallum van de Glen Nvis distilleerderij in Campbeltown en F.W. Brickman, een whiskymakelaar te Leith.

Het land waarop de distilleerderij werd gebouwd was het eigendom van Alexander Edward, eigenaar en medeeigenaar in een aantal distilleerderijen.

In Oktober 1899 gingen de blenders Pattison frauduleus bankroet en F.W. Brickman die ook was verbonden met deze firma ging bankroet en moest zich terugtrekken uit Benromach.

MacCallum was een korte tijd in staat Benromach in produktie te houden, maar moest toen toch opgeven.

Benromach bleef gesloten tot 1909.

In dat jaar werd Benromach weer opgestart door Duncan MacCallum met de naam Forres.

8 Maart 1911 wordt Harvey McNair & Co te Londen eigenaar.

Gedurende de eerste wereldoorlog is Benromach geopend.

In 1938 wordt Benromach gekocht door de excentrieke Joseph W. Hobbs, die een fortuin had gemaakt en verloren in Canada, samen met Hattim Attari, een financier te Londen.

Zij kochten met de steun van The National Distillers of America via de dochteronder­neming van hun firma The Associated Scottish Distillers Ltd. (A.S.D), Train & Maclntyre, whisky distilleerderijen op in Schotland om na de verwachte beëindiging van de droog­legging in Amerika whisky te gaan exporterem naar dat land.

In 1938 was de A.S.D. eigenaar van Bruichladdich, Glenury Royal, Glenlochy, North Esk, (Old) Fettercairn, Benromach en Strathdee.

In 1953 wordt A.S.D. overgenomen door The Distillers Comapny Ltd. (D.C.L).

Licentiehouder wordt J.W. Hardie Ltd, blenders van The Antiquary.

In 1983 wordt Benromach gesloten en grotendeels ontmanteld, behalve de washbacks was er geen apparatuur meer in de distilleerderij aanwezig.

In April 1993 koopt Gordon & Macphail te Elgin Benromach.

Onder de leiding van Bob Murray, eerder manager van Glen Spey wordt de distilleerderij herbouwd.

Omdat merknaam en waterrechten niet het eigendom waren van United Distillers Ltd, duurde het tot 15 Oktober 1998 voor de distilleerderij door H R H The Prince of Wales werd geopend.

Men moest een pijpleiding laten aanleggen van de distilleerderij, rondom Elgin heen, naar een onderaardse bron Chapelton Spring.

Men produceert drie verschillende single malt whiskies: één licht turfgerookt, ( 2 ppm), genaamd Glenmosset, bedoeld voor de eigen blends en blends van derden, één medium ( 8 ppm) turfgerookte single malt Benromach genaamd, en één heel zwaar turfgerookte single malt whisky ( 43 ppm) als een Islay malt, voor blending doeleinden en eventueel om als single malt whisky te worden verkocht.

Het koelwater komt van Sanquhar Loch.

Benromach heeft een Mash tun van 1,5 ton. De vier wash backs van Larikshout zijn elk 11000 liter, de wash still is groot 7500 liter, de spirit still 5000 liter.

Men zal jaarlijks tussen de 500.000 en 750.000 liter spirit produceren. De tegenwoordige manager (2000) is Keith Cruickshank. In Augustus 1999 werd een bezoekerscentrum geopend.

Wordt vervolgd.