Afspraken over goodwillvergoeding agent pas na afloop opzegtermijn rechtsgeldig

Afspraken over goodwillvergoeding agent pas na afloop opzegtermijn rechtsgeldig

De wet beschermt de handelsagent in veel opzichten. Een van de belangrijkste punten is de regeling omtrent de goodwillvergoeding waarop de agent recht heeft bij beëindiging van het contract.

Vaak maakt de principaal reeds bij het opzeggen van de overeenkomst afspraken omtrent de hoogte van deze vergoeding. Deze afspraak is volgens de wet nietig omdat een rechtsgeldige afspraak pas na beëindiging kan worden getroffen. Dit betekent dat je een afspraak pas na verloop van het opzegtermijn kunt treffen.

De reden voor deze constructie is dat de wet veronderstelt dat de principaal in een economisch sterkere positie verkeert en hij de agent tijdens de looptijd van het contract zijn wil kan opleggen. Pas na afloop van de overeenkomst is de agent werkelijk vrij en kan hij zonder invloed van buiten een beslissing nemen.

Meer weten over handelsagenten in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.