Incasso en Credit Management: De meeste facturen blijven onbetaald omdat zij niet juist opgesteld zijn

 

Een onderzoek van de Duitse Vereniging voor Credit Management bij een groot aantal Duitse bedrijven wijst uit, dat de meest voorkomende reden voor het niet betalen van een factuur simpelweg daarin ligt dat de factuur niet juist is opgesteld.

 

Een factuur is de samenvatting van een contract in geldelijke termen. Dit betekent in eerste instantie dat de factuur gericht moet zijn aan de opdrachtgever (en niet aan een willekeurige GmbH uit de kerstboom).

 

Helaas maken wij dagelijks mee dat bedrijven niet precies weten met wie zij zaken doen. Is het de Müller GmbH of de Müller GmbH & Co KG, de Müller GbR of de Müller OHG. Vaak staat dan ook in het adresveld alleen maar Müller, en dat vraagt natuurlijk om problemen.

 

Müller zal de rekening in eerste instantie laten liggen, omdat hij zeker weet dat deze niet correct is opgesteld. Wat volgt is de eerste aanmaning, waardoor Müller weet dat er zeker ook een tweede en een derde zullen volgen. Rustig laten liggen dus. Ook de laatste aanmaning maakt geen indruk op Müller, omdat hij weet dat de factuur zo niet rechtsgeldig is.

 

Op de brief van een Duitse advocaat schrijft Müller terug dat de betaling geen probleem zou zijn, de rekening echter niet klopt. De Nederlandse ondernemer wordt hiervan op de hoogte gesteld, maar wil de factuur niet corrigeren omdat men altijd met Müller heeft gesproken en ook niet weet aan wie men anders zou moeten factureren.

 

Uiteindelijk, na veel denkwerk, wordt een nieuwe factuur geschreven, en omdat de computer het niet beter weet wordt weer een betalingstermijn van 30 dagen gesteld. De betaling geschiedt uiteraard niet en er gaan weer een eerste, tweede, derde en de laatste aanmaning de deur uit. Omdat Müller weet dat na de laatste aanmaning een Duitse advocaat zal worden ingeschakeld, reageert hij en deelt mede dat de factuur niet correct is omdat…..wordt vervolgd in de volgende JND. 

 

Meer weten over incasso en Credit Management in Duitsland? Neem contact op met onze specialisten.