Goede advocaten zijn niet duur

Tijdens een paneldiscussie ter gelegenheid van het tweejarige bestaan van het Verbond Nederlands Duitse Ondernemers uitte mijn mede-inleider, dhr. Ten Kate, gekscherend de hoop, dat de advocatenkosten als gevolg van de kredietcrisis met de helft zullen verminderen. Welnu, dat lijkt mij geen goed plan en wel om de volgende reden:

In economisch moeilijke tijden bezuinigt men snel op de kosten. Dat is begrijpelijk, maar volgens J. Ruskin (econoom en filosoof) niet altijd even wijs:
 
Het is onverstandig om te veel te betalen, maar het is nog veel onverstandiger om te weinig te betalen.

Als u teveel betaalt, verliest u wat geld, dat is alles. Wanneer u daarentegen te weinig betaalt, zou u wel eens alles kunnen verliezen, omdat de verleende dienst de hem toegedachte taak niet kan vervullen.Volgens de wetten van de economie is het namelijk onmogelijk om voor weinig geld veel waarde te verkrijgen.

Aanvaardt u de laagste aanbieding, dan moet u voor het risico, dat u daarmee neemt, zelf een hoger bedrag incalculeren. En wanneer u dat doet, dan heeft u ook genoeg geld om voor de betere dienst te kiezen….