Uitbesteden van administratieve, juridische en P&O gerelateerde zaken in

Wij worden steeds vaker gevraagd of het voor ons kantoor mogelijk is, om de administratieve, juridische en P&O gerelateerde zaken voor de Duitse dochteronderneming van Nederlandse of Belgische bedrijven compleet over te nemen. Welnu, als een organisatie die advocaten, Wirtschaftsprüfer en Steuerberater in zijn gelederen heeft, hebben wij de verschillende disciplines die hiervoor nodig zijn in huis.

De salarisadministratie waarborgt de zorgvuldige berekening van de salarissen, en via onze payroll-service zorgen wij ook voor de uitbetaling van salarissen en afdracht van sociale lasten en loonbelasting aan de bevoegde instanties.

Uiteraard behoort ook het voeren van een boekhouding en het opstellen van balansen tot de mogelijkheden.

Onze arbeidsrechtspecialisten zorgen voor een vakkundige beantwoording van alle arbeidsrechtgerelateerde vraagstukken. En, mocht u vragen op andere rechtsgebieden hebben, zorgen zij voor de juiste aanspreekpartner binnen ons kantoor.

Meer weten over onze dienstverlening op dit gebied? Neem contact op met dhr. Meyer van ons kantoor.