Het regeringsprogramma van Merkel II

Merkels maatregelen motiveren MKB

“Groei, kennis en verbondenheid”. Zo luidt de titel van het regeerakkoord dat eind oktober in Duitsland werd bereikt en het begin van het kabinet Merkel II inluidde. Ondanks de economische crisis en het mede door deze situatie veroorzaakte financieringstekort wil het nieuwe “zwart-gele” kabinet van bondskanselier Angela Merkel door een vereenvoudigd stelsel van inkomstenbelasting de lastendruk op de burger maar vooral ook op de zakenwereld verminderen, om hierdoor de economie aan te zwengelen.

De christen-democraten (CDU/CSU) en de liberalen (FDP) hebben een akkoord bereikt over een substantiële jaarlijkse belastingverlaging van 24 miljard euro vanaf 1 januari 2011. Of de nieuwe regering deze maatregelen spoedig kan implementeren, hangt wel nog af van de medewerking van de deelstaten; de ministerpresidenten van de Bundesländer hebben al verweer aangekondigd aangezien zij vrezen voor zulke belastingcadeaus uiteindelijk de tol te moeten betalen. Toch is de bondsregering ervan overtuigd dat belastingverlaging het middel bij uitstek is om de crisis het hoofd te bieden.

Wolfgang Schäuble, de kersverse Minister van Financiën, verwacht mede door de kritische reacties vanuit het eigen kamp niet dat er vóór medio 2010 over de hervormingen van het belastingstelsel kan worden beslist. Maar ook per 1 januari 2010 treedt een aantal maatregelen in werking, waarmee de bondsregering de grootste barrières voor economische groei denkt te kunnen slechten, allereerst door tegemoetkomingen aan ondernemers bij de bedrijvenbelasting en de successiebelasting. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld voortaan zelf bepalen of ze vaste bedrijfsactiva ter waarde van maximaal 410 euro meteen per stuk van de belasting aftrekken of deze vaste activa (waarde:150 € tot 1.000 €) verdeeld over een periode van 5 jaar in zijn geheel aftrekken. In de planning is per 1 januari 2010 ook een vermindering van de BTW voor de horeca naar 7 procent.

De aangekondigde flexibilisering van de arbeidsmarkt komt mondjesmaat op gang. Terwijl de bestaande regelingen betreffende ontslagbescherming onaangetast blijven, wordt het aangaan van een tijdelijk dienstverband vereenvoudigd. Ook een verlenging van zo’n dienstverband na een jaar bij dezelfde werkgever wordt mogelijk. Het door werkgevers en werknemers gemeenschappelijk gefinancierde zorgstelsel met zijn wettelijk vastgelegde percentage (14,9 %) blijft voorlopig onaangetast. Wel moeten werknemers voor toekomstige verhogingen alléén opkomen, terwijl de werkgeversbijdrage (7 %) constant blijft. Wat betreft een voor alle branches geldend wettelijk minimumloon wijken beide coalitiepartners niet van hun tot nu toe ingenomen houding af: een wettelijk minimumloon komt er niet, zo’n maatregel vernietigt volgens FDP en CDU/CSU onnodig arbeidsplaatsen en maakt het werkzoekenden bij hun toetreding tot de arbeidsmarkt alleen maar moeilijker.

Dieter Hundt, de voorzitter van de Duitse werkgeversorganisatie, toonde zich tevreden. Hij bestempelde de plannen van de coalitie als een belangrijk signaal richting middenstand en sprak over een “geschikt kompas voor de komende jaren”.

Natuurlijk hebben de coalitiepartners nog veel meer met elkaar afgesproken. De volledige tekst van de coalitieovereenkomst vindt u hier:
„Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP”

Omslag in het denken
Spiegel artikel d.d. 27-10-09
„SPD-Mann wettert gegen Betreuungsgeld für Unterschicht”