Colum: ‘De Polisagent’: “Fabricage- en contractrisico”

Bij kredietverzekering op basis van de omzet op rekening wordt meestal gedacht aan het risico dat een factuur niet zal worden betaald, omdat de afnemer in financiële problemen komt. Grotendeels is dit correct, maar kredietverzekering kan verder gaan dan alleen maar het afdekken van het betalingsrisico op verzonden facturen.

Wanneer u goederen levert uit voorraad en een bestelling kan niet worden uitgeleverd omdat uw klant financieel in de problemen is geraakt, dan zal dat voor u meestal geen schade opleveren. De betreffende goederen worden later aan een andere klant verkocht.

Anders wordt het, indien u voor een klant producten inkoopt op fabriceert die incourant worden als de klant niet afneemt. Incourantheid kan dan worden veroorzaakt door de specificaties van het product, waarbij iets op maat wordt geleverd. Ook ontstaat incourantheid, indien een klant een voor u ongebruikelijk grote hoeveelheid producten bestelt, waardoor die goederen zeer lang in het magazijn blijven liggen, tegen een dumpprijs in de markt moeten worden gezet, de bestelling bij uw leverancier moet worden geannuleerd of de goederen naar de schroothoop moeten worden afgevoerd.

Hierdoor kunnen forse verliezen worden geboekt, die wel uw bedrijfsresultaat drukken, maar niet kunnen worden teruggevonden onder de noemer oninbare debiteuren.

In combinatie met een omzetverzekering kan ook dit risico worden afgedekt. Uiteraard gaat het hier om maatwerk. De mogelijke schade die kan ontstaan wordt in kaart gebracht en er worden maximale termijnen gesteld voor acceptatie van het fabricage- / contractrisico.

Let wel, het gaat daarbij om daadwerkelijk geleden schade en niet om gemiste bedrijfswinsten.

De Polisagent (www.polisagent.nl) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van kredietverzekering.

Meer weten over verzekeren tegen wanbetalers of steun aan de debiteur? Stuur een mail naar info@polisagent.nl.