Schulden blijven schulden totdat de laatste euro is afgelost

Schulden blijven schulden totdat de laatste euro is afgelost

Wij zij bezig om onze website nieuw gestalte te geven en dat betekent dat er aardig wat archiefwerk moet worden gedaan. Zodoende kwam ik een artikel uit het jaar 2003 tegen dat nog steeds zeer actueel is (zoals trouwens de meeste artikelen uit mijn hand niet echt verouderen). Gezien het feit dat de driemaandelijkse Euribor, op basis waarvan menige lening is afgesloten, op dit moment rond 4,70 % staat, komen wij al aardig in de richting van het toen geschetste scenario. Welnu hier het artikel over de (noodzaak van) een snelle aflossing van schulden:

De lage kredietrente maakt de aankoop van dure (onroerende) goederen schijnbaar aantrekkelijk. De opvatting dat een lage rente echter goedkope schulden betekent, kan een boemerangeffect hebben. Als men het krediet namelijk met slechts 1% per jaar aflost, zit men 38 jaar lang aan de lening vast. Dat de rente over deze periode altijd even laag blijft als nu, mag worden betwijfeld. Wat gebeurt er echter als de rente bij afloop van de vaste renteperiode, is opgelopen tot 7,5 %?

De gevolgen hebben wij in een schema voor u samengevat. Daarbij is uitgegaan van het feit dat de kredietnemer heden een lening over € 100.000,00 afsluit die hij over uiterlijk 30 jaar wil hebben afgelost omdat hij dan met pensioen gaat. De huidige rente bedraagt 4,5% en staat voor 10 jaar vast. De jaarlijkse aflossing bedraagt tussen de 1 en 5 %. Na afloop van de rentevaste periode is de lener voornemens de lening in 5, 10, 15 of 20 jaar af te lossen:

Chancen und Risiken eines Kredites von 100 000 Euro zu 4,5 Prozent

Jährlich

Tilgung

Monatliche

Startrate

Restschuld

Nach 10 Jahren

Monatliche Anschlussrate (Euro) bei 7,5 Prozent und Restlaufzeit des Kredites in Jahren

in Prozent

in Euro

in Euro

5

10

15

20

1,00

458

87 400

1 751

1 037

810

704

1,50

500

81 100

1 625

963

752

653

2,00

542

74 800

1 499

888

693

603

2,50

583

68 500

1 373

813

635

552

3,00

625

62 200

1 246

738

577

501

3,50

667

55 901

1 120

664

518

450

4,00

708

49 601

994

589

460

400

4,50

750

43 301

868

514

401

349

5,00

792

37 001

741

439

343

298

Alle Angaben in Euro                                                                                                         Bron: F.A.Z.

Heeft u zakelijke debiteuren in Duitsland die niet aan hun verplichtingen voldoen? Neemt u dan contact op met onze incassoafdeling, wellicht kunnen wij e.e.a. bespoedigen. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.