Arbeidsrecht: Beëindiging van (logistieke) activiteiten in Duitsland

De laatste maanden zijn wij betrokken geweest bij het sluiten van de Duitse logistieke vestiging van een internationaal bedrijf. Helaas moesten in dit verband ca. 150 arbeidscontracten worden beëindigd. Vanuit juridisch oogpunt speelden hierbij de volgende problemen die wij voor u in een stappenplan hebben samengevat:

Structuur: Logistiek bedrijf in Duitsland (GmbH), moederbedrijf Nederlandse BV, 150 werknemers in Duitsland, ondernemingsraad, bedrijfs-CAO

Stappenplan:

1. Besluit aandeelhoudersvergadering beëindiging van activiteiten over 9 maanden, tegelijkertijd besluit liquidatie Duitse vennootschap.

2. Informatie ondernemingsraad en medewerkers over het besluit.

3. Inventarisatie:
· opzegtermijnen, CAO, arbeidsovereenkomsten, wettelijke regelingen
· onderzoek speciale opzegtermijnen (ouderschapsverlof, zwangerschap, gehandicapten, leerlingen,   lidmaatschap ondernemingsraad).

4. Opstarten vergunningtraject voor ontslag werknemers met speciale opzegtermijn.

5. Start onderhandeling met OR over Interessenausgleich/Sozialplan:

Twistpunt: budget voor Abfindungen. Nadat de onderhandelingen zijn vastgelopen wordt een Einigungsstelle opgericht onder voorzitterschap van een rechter van het Landesarbeitsgericht (Hof). De rechter wordt met wederzijds goedvinden gekozen.

In het vervolg wordt overeenstemming over het budget voor het Sozialplan bereikt.

Opstelling van een sociaal plan met afvloeiingsregelingen voor de werknemers.

6. Aangifte massaontslag bij het arbeidsbureau (daarvoor persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het arbeidsbureau).

7. Opstellen ontslagbrief per werknemer onder inachtneming individueel ontslagtermijn.
· horen van de ondernemingsraad voor het uitspreken van ontslag.
· betekening ontslagbrieven deels via deurwaarder

8. Gerechtelijke procedure opgestart door ca. 20% van de werknemers. Doel: ontslag nietig verklaren. Een gehandicapte werknemer procedeert tegen de ontslagvergunning door het Integrationsamt.

9. Omdat een deel van de werknemers van mening was dat zij waren geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van een opdrachtgever van onze cliënt, stelden deze werknemers dat zij daadwerkelijk in loondienst zijn bij deze opdrachtgever en het ontslag hun niet raakt. In het vervolg van deze stelling wordt de opdrachtgever gedagvaard te erkennen dat hij materieel werkgever van de betrokken werknemers is en het werknemer-/werkgeverschap te formaliseren.

10. Resultaat van de procedures: Schikking binnen de afspraken van het sociaal plan, geen extra tegemoetkomingen.

Uw aanspreekpartners: Torsten Viebahn, Gisela Surmann, Anja Romijnders