Typische problemen van Nederlandse banken bij het afgeven van een bankgarantie

Wij hebben een duurzame bron van inkomsten die onuitputtelijk lijkt te zijn. Het afgeven van een Gewährleistungsbürgschaft (bankgarantie) door een Nederlandse bank die voldoet aan de eisen van de Duitse VOB. Door allerlei misverstanden tijdens de afhandeling wordt regelmatig van een (kostentechnisch) muisje een heuse olifant.

Wat is het probleem: Als u een bouw- of installatieproject op basis van de Duitse VOB uitvoert, heeft de opdrachtgever recht op inhouding van 5% van de factuurwaarde voor toekomstige gebreken (Gewährleistungseinbehalt). U kunt de contante inhouding vermijden als u over het bedrag een borgtocht stelt middels een Bankbürgschaft (bankgarantie). Simpel dus.

Minder simpel is het de Nederlandse verstrekker van de bankgarantie ervan te overtuigen dat volgens de VOB deze bankgarantie
a) voor onbepaalde tijd moet zijn uitgegeven, en
b) volgens de wens van de opdrachtgever moet zijn geformuleerd. 

En hier begint de ellende. Veel Nederlandse banken willen de door de opdrachtgever voorgeschreven tekst niet accepteren. Er worden nieuwe teksten geformuleerd of de voorgeformuleerde tekst wordt uitgebreid of ingekort. Leuk wordt het als er Engelstalige toevoegingen in de Duitse tekst worden ingebracht en/of juridische formuleringen worden toegevoegd.

Gevolg: de opdrachtgever weigert de bankgarantie te accepteren en houdt het geld gewoon in. Bij een opdrachtvolume van één miljoen is dat 50.000 €. Jammer, als in het vervolg de Duitse opdrachtgever failliet gaat en het ingehouden bedrag wellicht verloren is.

TIP: als u voor een dergelijke Erfüllungsbürgschaft een gesprek met uw bank voert, attendeert u uw accountmanager op bovengenoemde eisen. Niet dat het helpt, maar u heeft tenminste uw best gedaan. Als het (weer) niet lukt om een geschikte tekst te verkrijgen kunt u gerust contact met ons opnemen. Het duurt een tijdje, kost wat brieven en besprekingen, maar uiteindelijk hebben wij de bank nog altijd kunnen overtuigen. 

Uw aanspreekpartner: Udo Croonenbrock